B

اشباح گورپشته (ارواح شرور خارج از منطقه آنگمار)

پادشاه جادوگر آنگمار در اثنای جنگش با بازماندگان آرنور ارواح شریر راجهت سکونت به تپه های ارواح گسیل داشت. آنها سال‌ها پس از سلطنت آنگمار درآنجا باقی ماندند.

توضیحات :

واژه ی wight(به معنای باشنده، موجود)، از انگلیسی قدیمی wihtریشه می گیرد. کلمه ای با معنای بسیار گسترده که می توانست به یک شخص، یک موجود، یا حتی یک شی اشاره داشته باشد. این واژه به خودی خود هیچ دلالتی بر شیطانی بودن ندارد. اما wiht در ساکسونی قدیمی که در لغت به معنای “شی “یا” چیز” است  به شیاطین نیز اطلاق می شود. شاید تالکین همین پیوند با عالم مردگان را مبنای انتخابwight برای نامیدن ارواح مقبره در  بلندی های گورپشته قرار داده باشد.

معنا:

یک barrow(بارو، پشته) یک گورپشته است و wight به یک شخص یا موجود اطلاق می شود.

گورپشته ها (تپه های منطقه تایرن گورتد)

خاکریزها و محل دفینه‌ها که بوسیله انسانها در ایام باستان درست شده بود. در اوایل دوران سوم که آنجا جزو قلمرو آرنور، سپس کاردولان و دونه داین قرار گرفت از آنجا برای دفن مردگانشان استفاده کردند. بااین وجود پادشاه جادوپیشه آنگمار ارواح شریر (خبیث) را جهت سکونت به تپه های ارواح گسیل نمود و آنجا محلی دهشتناک شد.

بلندی های گورپشته (تپه های ارواح منطقه تایرن گورتاد)

تپه‌هایی در شرق منطقه شایر که محل نگهداری دفینه های انسانی بود. در عهد سلطنت آنگمار موجودات شریر در میان این تپه‌ها سکنی گزیدند و برخی از آنها تا زمان جنگ حلقه‌ها در آنجا حضور داشتند.

بار-ان-دانود (خانه خونبها)

این خانه مخفیگاه یکی از دورفهای خُرد تپۀ برهنه سربه نام میم دورف بود که آنرا به تورین و دارو دسته آشوبگرش تسلیم کرد تا زندگیش را نجات دهد.