آخرین مقالات فرهنگنامه

انسان ها

املدیر (همسر «شیردل» باراهیر)

همسر باراهیر و مادر برن ارخامیون. پس از داگور براگولاخ هنگامی که باراهیر و برن یاغی شدند، املدیر به همراه تعداد زیادی از مستخدمین و خویشان باراهیر از خانه‌شان در دورتونیون گریخت. یادداشت‌ها: احتمالا املدیر پسر مشهور و قهرمانش را به خاطر پدر خودش برن نامیده است. برنِ پدربزرگ خیلی کمتر از نوه‌اش شناخته شده است و از او تنها ...

ادامه مطلب »

امرون آرانل (شاهزاده چوپان)

پس از اینکه آنکالیمه ولیعهد تار-آلداریون شد به ییلاق امریه رفت و به همه خواستگارهایش جواب رد داد. زمانی که در چراگاه‌های نومه‌نور سکنی گزیده بود ملقب به اِمِروِن آرانل شد که معادل الفی شاهزادۀ چوپان است. اگرچه خواستگاران نجیب‌زاده‌اش را یکی پس از دیگری رد می‌کرد پس از مدتی به چوپانی به نام ماماندیل علاقه‌مند شد. اما پس از ...

ادامه مطلب »

الروس تار-مینیاتور (اولین پادشاه نومه‌نور)

پسر ائارندیل و برادر الروند، او که برگزید تا در زمرۀ آدمیان باشد. الروس اولین پادشاه نومه‌نور بود و طولانی‌‌‌ترین زندگی را در میان انسان‌ها داشت.

ادامه مطلب »

الندور (پسر بزرگ ایسیلدور)

پسر مهتر و جانشین ایسیلدور که در سفر بازگشت به آرنور پدرش را همراهی می‌کرد و در مصیبت دشت‌های گلادن کشته شد. او که می‌بایست پس از ایسیلدور شاه می‌شد و به نقل از کسانی که او را می‌شناختند در توان، خرد و اقتدار متواضعانه از بهترین‌ها بود؛ خوبروترینِ ترکه‌های الندیل و شبیه‌ترین به جدش.

ادامه مطلب »

الندور (یکی مانده به آخرین پادشاه آرنور)

پسر والاندور، کسی که فرمانروایی آرنور را از پدرش به ارث برد و به مدت صد و بیست و پنج سال بر آرنور حکومت کرد. شاید به خاطر بزرگترین پسر ایسیلدور که الندور نام داشت، این نام بر او نهاده شده بود. پس از او پسرش ائارندور به حکومت رسید. کسی که آخرین پادشاه آرنور به حساب می‌آمد.

ادامه مطلب »