آخرین مقالات فرهنگنامه

انسان ها

هادور اهل گوندور (هفتمین کارگزار حکمران گوندور)

هفتمین کارگزار حکمران گوندور که کارگزاری را از پدرش، تورین اول به ارث برد و به همین ترتیب هم آنرا به پسرش باراهیر سپرد. در این دوره زمانی چنین بین کارگزاران گوندور مرسوم بود که نامهای خود و فرزندانشان را از اسامی قهرمانان دوران اول انتخاب نمایند. این رسم تا پنج نسل پس از هادور نیز ادامه یافت یعنی تا ...

ادامه مطلب »

هادور

عهد: ۳۸۹ د.ا- ۴۵۵ د.ا (۶۶ سال) نژاد: انسانها شاخه: اداین خاندان: خاندان هادور فرهنگ: انسانهای دور- لومین معنی: نام هادور در زبان الفی به جنگجویی اطلاق میشود که با سلاحهای پرتابی مانند نیزه میجنگد تلفظ: hah’dor لقب: زرین مو، زرین سر، لوریندول، ارباب دور-لومین پسر هاتول و از اعقاب مالاخ آرادان. هادور به نیابت از فینگولفین، شاه برین نولدور، ...

ادامه مطلب »

گالدور از دورلومین (پدر هورین و هور)

عهد: ارباب دور لومین به مدت هفت سال از ۴۵۵ دوران اول تا پایان عمرش در ۴۶۲ دوران اول. نژاد: انسان شاخه: اداین خاندان: خاندان هادور فرهنگ: مردم دور لومین معنی: نامشخص لقب: ارباب دور لومین، بلند قامت ارباب دور لومین و پدر هورین و هور.

ادامه مطلب »

گلادور (اولین ارباب دول آمروت)

پسر ایمرازور نومه نوری و بانوی الف میترلاس (بر اساس افسانه ها) . گالدور اولین ارباب دول آمروت گشت، او نام فرمانروای بلفالاس در گوندور جنوبی را بر خود نهاد . لقبی که نوادگانش آن را تا اوایل دوران چهارم حفظ کردند.

ادامه مطلب »