آخرین مقالات فرهنگنامه

هادور

عهد: ۳۸۹ د.ا- ۴۵۵ د.ا (۶۶ سال)
نژاد: انسانها
شاخه: اداین
خاندان: خاندان هادور
فرهنگ: انسانهای دور- لومین
معنی: نام هادور در زبان الفی به جنگجویی اطلاق میشود که با سلاحهای پرتابی مانند نیزه میجنگد
تلفظ: hah’dor
لقب: زرین مو، زرین سر، لوریندول، ارباب دور-لومین

پسر هاتول و از اعقاب مالاخ آرادان. هادور به نیابت از فینگولفین، شاه برین نولدور، حکومت بر دور-لومین را بر عهده داشت. حکومت هادور بر دور-لومین تا زمان داگور براگولاخ ادامه داشت. او در این جنگ در ایتل سیریون(چشمه ای که رود سیریون از آن سرچشمه میگرفت) کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...