آخرین مقالات فرهنگنامه

H

درون‌بوم هلکار (دریایی درون خشکی در شرق دور سرزمین میانه)

یک درون‌بوم در شرق سرزمین میانه‌ی باستانی و تقریباً به شکل یک بیضی. در مرز شرقی آن کوهستان اوروکارنی قرار داشت و در جنوب شرقی آن هم سرزمین کوئی‌وینن، جایی که اولین الف‌ها بیدار شدند وجود داشت. آن‌جا بود که اورومه آن‌ها را پیدا کرد و برای سفر بزرگ بیشترشان را به طرف شمال این درون‌بوم هدایت کرد.

ادامه مطلب »

آرامگاه پادشاهان (محل آرمیدن ابدی آراگورن)

مقبره ای در خیابان ساکت رات دینن، که بین میناس تی ریت و کوه میندولوین قرار داشت.  در آن خیابان بناهای یادبود رویداد های بزرگ تاریخ گوندور بود، و در میان مقبره های بسیار، آرامگاه پادشاهان و آرامگاه کارگزاران قرار داشت با قبر هایی با شکوه. در آرامگاه پادشاهان بود که آراگورن در سال ۱۲۰ دوران چهارم آرمید و آگاهانه ...

ادامه مطلب »

تالار پادشاهان (مقر تخت سلطنت میناس تریت)

تالاری در شهر بزرگ میناس تریت، که شاهان گوندور، و بعد از آنها کارگزاران، از آنجا بر قلمرو گوندور فرمانروایی می کردند. این تالار طویل، سقف مرتفعی داشت که با طلا و رنگ امیزی های مختلف تزئین شده بود، و چندین ردیف ستون های بلند سیاه مرمرین آن را نگه می داشتند. در میان این ستون ها، مجسمه های شاهان ...

ادامه مطلب »

هیارنوستار (دماغه ای در جنوب غربی نومه نور)

هیارنوستار نام ایالت جنوب غربی از پنج ایالت نومه نور بود. این ایالت به خاطر تاکستانها و زمینهای حاصلخیزش شهرت داشت، با وجودیکه در قسمتهای دور جنوب غرب کوهستانی می شد.

ادامه مطلب »

هیارمنداکیل دوم (فاتح هاراد)

وینیاریون یکی از وارثان خاندان سلطنتی گوندور بود. او پس از کشته شدن پدرش آلدامیر به سلطنت گوندور رسید و به انتقام مرگ پدر، در یازدهمین سال سلطنت هاراد را فتح کرد. پس از آن او نام هیارمنداکیل، فاتح جنوب را بر خود نهاد و با نام هیارمنداکیل دوم سلطنت کرد. پس از مرگ او پسرش میناردیل بر تخت سلطنت ...

ادامه مطلب »