H

شیپور باکلند (علامت خطر سرحدات شرقی شایر)

در میان هابیتهای باکلند چنین رسم بود که هرگاه صدای شیپور باکلند را شنیدند برای مقابله با مهاجمین و کسانی که وارد سرزمینشان شده بودند جمع شوند.

ادامه مطلب »

امید (معنی استل، از نامهای آراگورن)

من امید را به دونه داین دادم و برای خود هیچ امیدی باقی نگذاشتم… (ترجمه سخنان مادر آراگورن، ضمایم ارباب حلقه ها، حکایت آراگورن و آرون) گیلراین، مادر آراگورن، برای آنکه نام و نسب او از جاسوسان مورگوت مخفی بماند او را استل نامیده بود. معنی این کلمه امید است. در بیست سال نخست زندگی که آراگورن به این نام ...

ادامه مطلب »

قدسیان (ثمرات اندیشه های ارو)

عهد: از قبل از خلقت جهان وجود داشته و نامیرا نیز هستند اصالت: توسط ایلوواتار ساخته شده اند نژاد: آینور نام های دیگر: آینور ارو، که در سرزمین میانه او را ایلوواتار می خوانند، پیش از آغاز آفرینش جهان، دسته ای موجودات روحانی خلق کرد. این موجودات را بیشتر به نام الفیشان، آینور، می شناسند که کلمه قدسیان ترجمه ای ...

ادامه مطلب »

کوهستان مقدس تانیکوئتیل (اقامتگاه مانوه و واردا)

بر مرزهای سرزمین مقدس والینور کوهی قرار داشت که آنرا بلندترین کوه جهان قلمداد کرده و تانیکوئتیل یا اویولوسه می نامیدند. بر فراز قله آن تالارهای مانوه و واردا قرار داشتند.

ادامه مطلب »

کوهستان مقدس منلتارما (ستون آسمان)

در قسمتهای مرکزی جزیره النا که پادشاهی نومه نور در آن بنا نهاده شده بود، کوهی به نام منلتارما وجود داشت که خود نومه نوریها به آن ستون آسمان می گفتند و هر سال سه بار برای شکرگزاری از ارو بر بالای قله آن جشنی بر پا می نمودند.

ادامه مطلب »