خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خانواده هورن بلوئر (تولیدکنندگان بهترین علف چپق در شایر)

خانواده هورن بلوئر (تولیدکنندگان بهترین علف چپق در شایر)

خانواده هورن بلوئر یکی از قدیمیترین و مهمترین خانواده های فاردینگ جنوبی بود. مشهورترین عضو این خانواده هم توبولد هورن بلوئر اهل لانگ باتوم بود که علف چپق را به شایر معرفی نمود و خانواده او نیز این صنعت را در انحصار داشتند. برگ لانگ باتوم این خانواده به قدری مشهور بود که در ویرانه های ایزنگارد نیز که در فاصله ای دور از شایر و فاردینگ جنوبی واقع است، تعدادی از بسته های علف چپق که علامت لانگ باتوم روی آنها بود، یافت شد. از زمان توبولد و یا حتی زودتر از آن، خانواده هورن بلوئر از خانواده های مهم شایر به شمار آمدند. فرودو بگینز هم مقداری خون هورن بلوئر در رگهایش داشت، از آنجا که پدر پدربزرگ او، لارگو، با تانتا هورن بلوئر ازدواج نمود. ریشه نام خانوداگی این خانواده کاملا مشخص نیست. شاید یکی از اجداد توبولد در بوقی خاص دمیده است و شاید هم این نام اشاره ای به چپق داشته باشد.

درباره اله سار