آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - قدسیان (ثمرات اندیشه های ارو)

قدسیان (ثمرات اندیشه های ارو)

عهد: از قبل از خلقت جهان وجود داشته و نامیرا نیز هستند
اصالت: توسط ایلوواتار ساخته شده اند
نژاد: آینور
نام های دیگر: آینور

ارو، که در سرزمین میانه او را ایلوواتار می خوانند، پیش از آغاز آفرینش جهان، دسته ای موجودات روحانی خلق کرد. این موجودات را بیشتر به نام الفیشان، آینور، می شناسند که کلمه قدسیان ترجمه ای از همین نام است. ایلوواتار جهان را به واسطه این موجودات و موسیقی که توسط آنها نواخته شد آفرید. اما موسیقی آینور و جهانی که ایلوواتار از آن خلق نمود به وسیله ملکور نقصان دید. پس از آنکه آینور، منظره ای از آنچه که به وسیله موسیقیشان شکل گرفته بود دیدند، بسیاریشان مشتاق آن شدند که آنرا به عینیت رسانده و تا ابد در آن بمانند تا رشد و تکامل آن را شاهد و ناظر باشند. بدین ترتیب بود که آینور، که قدرتمندترینشان را والار، و ارواح رده های پایینتر را مایار می نامیدند، و چه بسا دسته های دیگری نیز وجود داشتند، به همراه دشمنانشان، ملکور و عده ای ارواح متحد او از جمله خدمتگزار وفادارش سارون و مایار سهمگینی که آنها را بالروگ می نامیدند به آردا هبوط نمودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...