آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Holy Ones

آرشیو برچسب: Holy Ones

قدسیان (ثمرات اندیشه های ارو)

عهد: از قبل از خلقت جهان وجود داشته و نامیرا نیز هستند اصالت: توسط ایلوواتار ساخته شده اند نژاد: آینور نام های دیگر: آینور ارو، که در سرزمین میانه او را ایلوواتار می خوانند، پیش از آغاز آفرینش جهان، دسته ای موجودات روحانی خلق کرد. این موجودات را بیشتر به نام الفیشان، آینور، می شناسند که کلمه قدسیان ترجمه ای ...

ادامه مطلب »