آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - امید (معنی استل، از نامهای آراگورن)

امید (معنی استل، از نامهای آراگورن)

من امید را به دونه داین دادم و برای خود هیچ امیدی باقی نگذاشتم…

(ترجمه سخنان مادر آراگورن، ضمایم ارباب حلقه ها، حکایت آراگورن و آرون)

گیلراین، مادر آراگورن، برای آنکه نام و نسب او از جاسوسان مورگوت مخفی بماند او را استل نامیده بود. معنی این کلمه امید است. در بیست سال نخست زندگی که آراگورن به این نام نامیده می شد، خود وی نیز از اصل و نسب خود بیخبر بود تا آنکه ارباب الروند آنرا بر وی فاش کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...