خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - آرامگاه پادشاهان (محل آرمیدن ابدی آراگورن)

آرامگاه پادشاهان (محل آرمیدن ابدی آراگورن)

مقبره ای در خیابان ساکت رات دینن، که بین میناس تی ریت و کوه میندولوین قرار داشت.  در آن خیابان بناهای یادبود رویداد های بزرگ تاریخ گوندور بود، و در میان مقبره های بسیار، آرامگاه پادشاهان و آرامگاه کارگزاران قرار داشت با قبر هایی با شکوه. در آرامگاه پادشاهان بود که آراگورن در سال ۱۲۰ دوران چهارم آرمید و آگاهانه جان خود را از دست داد. ( مردن به اختیار خود، قدرتی است در اختیار کسانی که از نسل پادشاهی نومه نور اند)

درباره 3DMahdi

x

شاید بپسندید

متن ترانه ترک آخرین وداع (The Last Goodbye)

ترک «آخرین وداع» از آلبوم موسیقی فیلم «هابیت: نبرد پنج سپاه» است، این ترانه زیبا ...