خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - انسان ها (برگه 10)

انسان ها

بارد کمانگیر (کماندار شهر دریاچه)

Luke Evans در نقش بارد کمانگیر در سه گانه هابیت

Luke Evans در نقش بارد کمانگیر در سه گانه هابیت

کشنده اسماگ؛ پادشاه دیل. بارد[۱] از نوادگان ارباب گیریون، ارباب دیل بود که در سال ۲۷۷۰ از دوران سوم هنگامیکه اسماگ دیل را ویران کرد و تنها کوه را تصاحب نمود، زن و فرزندش به شهر دریاچه گریختند. در سال ۲۹۴۱ وقتی اسماگ از تنها کوه بیرون آمد و به شهر دریاچه حمله کرد، این بارد بود که رهبری دفاع از شهر را به عهده داشت. او پل های شهر را شکست و دسته ای از کمانداران شهر را برای مقابله با اسماگ سازماندهی کرد.

بارد تیرهای زیادی با کمان سرخدارش به سمت اژدها روانه کرد. زمانی که یک توکا آمد و بر روی شانه اش نشست، برای او تنها یک تیر مانده بود. چون بارد از نژاد دیل بود، توانایی فهمیدن سخنان توکا را داشت. آن پرنده نقطه ضعف جوشن اسماگ را که بیلبو بگینز آنرا یافته بود، به بارد گفت. بارد تیر سیاه خود را رها کرد و به سمت چپ سینه اسماگ اصابت کرد و اژدها از آسمان به شهر دریاچه سقوط و آن را نابود کرد.

بارد به سمت دریاچه فرار کرد و شناکنان به سمت ساحل رفت. مردم او را پادشاه خود می خواستند، اما او این چنین اظهار داشت که می خواهد به خدمت به ارباب شهر دریاچه ادامه دهد. بارد مسئولیت سازماندهی پناهگاه و کمک به بازماندگان را بر عهده گرفت. همچنین او بود که به شاه تراندویل، پادشاه میرک وود درخواست کمک فرستاد. سپس بارد به همراه تراندویل سپاهشان را به سمت تنها کوه رهبری کردند تا سهمی از آن گنج را نصیب خود کنند.

وقتی آنها به تنها کوه رسیدند، با زنده یافتن تورین سپربلوط و همراهانش شگفت زده شدند. بارد به تورین توضیح داد که او بوده که اسماگ را نابود کرده و اینگونه ادامه داد که بخشی از گنج اژدها زمانی به دیل تعلق داشته است و مردم دیل زجر زیادی را متحمل شدند و نیاز به کمک دارند. تورین به بارد گفت که مسئولیت خرابی های شهر دریاچه با او نبوده و حتی مذاکره بین ارتش هایی که بیرون کوهستان اردو زده بودند را نیز نپذیرفت. بارد چند ساعت بعد هم به تورین پیغامی مبنی بر اینکه حاضر است یک دوازدهم از گنج را بردارد فرستاد، اما تورین آنرا نیز نپذیرفت.

بیلبو بگینز فکر می کرد که درخواست بارد منطقی است، بنابراین یک شب طوری که کسی نفهمد به اردوگاه مردان دریاچه و الف ها رفت. آن هابیت گوهر آرکن (گنجی که مورد علاقه ی بسیار تورین بود) را یافته بود و آنرا به بارد و تراندویل داد تا از آن برای مذاکرات استفاده کنند. او همچنین به آنها گفت که ارتشی به تعداد ۵۰۰ دورف به رهبری داین از تپه های آهن به این سمت روانه شدند.

بارد در انیمیشن هابیت (1977)

بارد در انیمیشن هابیت (۱۹۷۷)

روز بعد، بارد درخواست سهمی از گنج را در برابر مبادله گوهر آرکن به تورین کرد. تورین بسیار عصبانی شده بود اما با اکراه فراوان قبول کرد که سهم بیلبو که یک چهاردهم از گنج بود را به آنها دهد. روز بعد ارتش داین به آنجا رسید و بارد سعی کرد تا قبل از اینکه مبادله ی گوهر آرکن انجام نشده، نگذارد آنها به داخل تنها کوه بروند. به نظر می رسید که نبرد قریب الوقوع باشد، اما گندالف به آنها گفت که ارتشی متشکل از اورک ها و وارگ ها به سمت آنها در حال حرکت هستند. بارد، تراندویل و داین با هم مشورت کردند و در نبردی که به نبرد پنج سپاه مشهور شد، برای مبارزه به دشمن مشترکشان به یکدیگر ملحق شدند.

در این میان، تورین از تنها کوه بیرون آمد و به همراه دورف ها، انسان ها و الف ها به سمت دشمنانشان حمله برد، اما او به حد مرگ زخمی شد. زمانی که تورین را زیر کوه دفن می کردند، بارد، گوهر آرکن را روی سینه ی او گذاشت و داین موافقت کرد که یک چهاردهم از گنج را به آنها بدهد. به بارد زمردهای گیریون و به تراندویل و بیلبو یک صندوق کوچک از طلا و یکی از نقره داده شد. بارد طلا را برای کمک به شهر دریاچه هدیه کرد در عین حال ارباب شهر دریاچه با بیشتر آن طلاها فرار کرد، شهر دریاچه دوباره ساخته شد و مردمانش کامیاب شدند.

بارد اثر Angelo Montanini

بارد اثر Angelo Montanini

بارد به خانه ی اجدادی اش در دیل در کوهپایه ی تنها کوه رفت . او شهر نابود شده را دوباره ساخت و در سال ۲۹۴۴ به عنوان پادشاه دیل تاجگذاری کرد. بارد ارتباطات خوبی را با دورف های تنها کوه برقرار کرد و تجارتی آزادانه با نواحی بالا و پایین رودخانه روان به راه انداخت. مردم برای زندگی از مایل ها آن طرف تر به دیل آمدند و زمینی که بواسطه ی اسماگ پژمرده شده بود، دوباره سخاوتمندانه خود را به مردم ارزانی داد.

بارد در سال ۲۹۷۷ مرد.  پادشاهی پس از او به پسرش بین انتقال یافت.[۱] همچنین او را بارد کمانگیر می نامیدند. کلمه ی بارد احتمالا از کلمه ی اسکاندیناویایی Bárðr مشتق شده که شامل کلمه böð به معنی نبرد می باشد.

آلداریون (وارث تار-منلدور نومه نوری)

وارث تار-منلدور نومه نوری، کاشف و سیاح بزرگ سرزمین میانه که پادشاهی نومه نور را با عنوان تار-آلداریون در اختیار گرفت.

آلدور کهنسال (پادشاه روهان که طولانی ترین دوران سلطنت را داشت)

دومین پسر برگو پادشاه روهان. برادر بزرگترش بالدور زمانی که سعی کرد از گذرگاه مردگان عبور کند، گم شد. بنا بر این آلدور به عنوان جانشین پدرش، پادشاه روهان شد.او تنها بیست وشش سال داشت که به سلطنت رسید و دوران حکومت هفتاد و پنج ساله اش طولانی ترین دوران در میان پادشاهان روهان بود. به دلیل عمر طولانی اش (او در زمان مرگ یکصد و دو سال داشت.) از او به عنوان آلدور کهن سال یاد می شود.

آلدور آغاز کننده عصری طلایی در تاریخ روهان بود. در زمان او جمعیت روهیریم رو به فزونی گذاشت و او موفق شد تمام دون لندی ها را از قلمرو خود بیرون براند. آلدور فرزندان بسیاری داشت که سه فرزند ارشدش دختر بودند. چهارمین فرزندش، ،فره آ ، جانشین او و پادشاه شد. اگر چه به دلیل عمر طولانی آلدور، فره آ مجبور شد تا هفتاد و پنج سالگی برای رسیدن به سلطنت روهان صبر کند.

آراویر (چهارمین سر کرده ی دونه داین)

تاریخ: ۲۱۵۸ دوران سوم تا ۲۳۱۹ دوران سوم(او ۱۶۳ سال زیست)؛ فرماندهی دونه داین از سال ۲۲۴۷ دوران سوم.(به مدت ۷۲ سال حکم راند).
نژاد: انسان
بخش: دونه داین
فرهنگ: دونه داین شمال
خانواده : خاندان ایسیلدور
معنی : شامل دو کلمه ی ara به معنی نجابت و vir که معنای نامشخصی دارد.
عناوین : فرمانده ی دونه داین ، فرمانده ی شمال ، وارث ایسیلدور

پسر آرانویر، دونه داین شمال را در زمان سالهایی که به صلح مراقبت شده (که به زمانی که سائرون به غرب رانده شد گفته می شود) معروف شدند، رهبری کرد. او بود که نام آراگورن را بر پسرش برگزید، و توسط پسرش فرمانده آراگورن اول فرماندهی به نسل بعدی انتقال یافت. آراگورنی که در کتاب ارباب حلقه ها آمده است نوادگان بسیار دور آراگورن اول است؛ آراگورن دوم نواده ی ایسیلدور.
یادداشت:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آراویر فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد ۱۲ در بخش مردمان سرزمین میانه گفته شده که منبع کاملا موثقی نیست.

آراوال (سیزدهمین شاه آرتداین)

تاریخ: تولد: ۱۷۱۱ دوران سوم مرگ : ۱۸۹۱ دوران سوم (او به مدت ۱۸۰سال زیست). پادشاهی آرتداین از ۱۸۱۳ دوران سوم (به مدت ۷۸ سال حکم راند.).
نژاد: انسان
بخش: دونه داین
فرهنگ : آرتداین
خانواده : خاندان ایسیلدور
جایگاه : فورنوست اراین شهر پادشاهی آرتداین
معنی : ظاهرا به معنی قدرت شاهانه می باشد.
عناوین : وارث ایسیلدور، پادشاه آرتداین 

پسر آرولگ دوم در زمانی به دنیا آمد که مملو از جنگ و نزاع بود. در زمان تولدش قلمرو حکومت پدرش آرتداین به مدت چهارصد سال تحت تهدید از طرف همسایه ی شرقی اش، انگمار بود.
آراوال نیز نقشش را در جنگ با آنگمار بازی کرد. کتاب ارباب حلقه ها چیزی در مورد نقش او بیان نمی کند اما کتاب تاریخ سرزمین میانه اشاره می کند که او در عین حال که یک جنگجو بود، سیاستمدار نیز بود. در اتحاد با الف های لیندون و ایملادریس، او حداقل یک بار پیروزی مهمی را در جنگ با شاه جادوپیشه ی آنگمار بدست آورد.همچنین اینگونه بیان شده که که برای کوچ دوباره ی به کاردولان تلاش کرد اما موجودات شیطانی، اشباحی که توسط شاه جادوپیشه ی آنگمار حدود دو قرن پیش فرستاده شده بودند، از این کارِ او جلوگیری کردند.
در آخر شجاعت آراوال زیاد به چشم نیامد. نوه ی او آرودویی که در زمان آراوال و فقط سیزده سال پس از پیروزی بزرگ او به دنیا آمده بود؛ شاهد ویرانی کامل پادشاهی آرتداین بود.
آراوال برای ۷۸ سال بر آرتداین حکومت کرد و پادشاهی پس از او به پسرش آرافانت انتقال یافت.
یادداشت:

  1. تاریخ تولد آراوال فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد ۱۲ آمده است . بخش مردمان سرزمین میانه. که بنابراین نمی توان به طور قطع در مورد آن صحبت کرد چون این کتاب بطور کامل موثق نیست.