آخرین مقالات فرهنگنامه

انسان ها

بلکتور اول (پانزدهمین کارگزار حکمران بر گوندور)

پسر هورین دوم که اندکی پس از تشکیل روهان به دنیا آمد (تالار طلایی مدوسلد زمانی که بلکتور بیست و چهار ساله بود تکمیل شد، بنابراین او حتی ممکن است مهمان جشن تأسیس آن بوده باشد). او در هشتاد و سه سالگی جانشین پدرش شد و پانزدهمین کارگزار حاکم گوندور شد. حکومت بیست و هفت ساله او عاری از حادثه ...

ادامه مطلب »

سواران ائورل (اجداد روهیریم)

هنگامی که کیریون برای کمک به ائورل پیغام فرستاد، ائورل با بیش از هفت هزار سوار به کمک آن ها شتافت و پس از پیروزی، کیریون، سرزمین های کالن‌آردون در شمال گوندور را به آن ها بخشید و سواران ائورل در آنجا ساکن شدند و اولین روهیریم آنهایند.

ادامه مطلب »