خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - انسان ها (برگه 5)

انسان ها

آنگامایته (رهبر دزدان دریایی اومبار)

یکی از نوادگان کاستامیر غاصب.آنگامایته همراه با سانگاهیاندو، از دیگر نوادگان کاستامیر، قدم به قدم از جد خائن خود پیروی کرد.. او دزدان دریایی اومبار را در تهاجم به بندر پلارگیر که متعلق به حکومت گوندور بود، رهبری کرد. جایی که آن‌ها موفق به غارت شهر و کشتن پادشاه گوندور، میناردیل شدند. آنگامایته از کلمه ای الفی به معنی دست آهنی گرفته شده است.
یادداشت:
می دانیم که آنگامایته و سانگاهیاندو از نوادگان کاستامیر بودند کسی که دو قرن قبل از آنها تاج و تخت گوندور را غصب کرده بود. راهی وجود ندارد که مطمئن باشیم که این دو پدری یکسان (و یا حتی پدربزرگی یکسان) داشتند اما این حقیقت که آن‌ها حاکمانی مشترک بودند دلالت بر این دارد که آن‌ها ارتباط نسبتاً نزدیکی با هم داشتند. به نظر می‌رسد که به احتمال زیاد آن‌ها برادر بودند

آتانامیر (سیزدهمین پادشاه نومه نور)

پسر و وارث تار-کیریاتان از نومه نور که بیشتر با عنوان پادشاهی‌اش، تار-آتانامیر شناخته شده است. او نه تنها یکی از معروف‌ترین و قدرتمندترین پادشاهان نومه نور، بلکه یکی از مغرورترین و حریص‌ترین آن‌ها بود. او از مردان سرزمین میانه خراج میگرفت، و مخالف تحریم والار بود (هر چند در واقع او جرات نکرد تا با تحریم مخالفت کند.) او به عنوان تار-آتانامیر کبیر شناخته شده است، و نیز نا آرزومند، چرا که او حاضر نشد که به میل خود از زندگی دست بکشد و تا به پیری و کهولت به زندگی چنگ زد.

آتانالکار (کوچک‌ترین فرزند الروس تار-مینیاتور)

چهارهمین فرزند و جوان‌ترین فرزند الروس تارمینیاتور. واردامیر نولیمون برادر بزرگ‌تر او شاه دوم نومه نور شد.
ما تقریباً چیزی از خود آتاناکار نمی‌دانیم. او احتمالاً در اواخر قرن اول در دوران دوم متولد شده است. (مطمئناً چند سال بعد از سال ۶۱ دوران دوم، زمانی که برادرش واردامیر به دنیا آمد) ما می دانیم که او یک نسلی از خود به جا گذاشت اما سرنوشت نسل آتانالکار نامعلوم می‌باشد، اما احتمالا در سقوط نومه نور از بین رفته اند.
یادداشت:

  1. مشخص است که برادر بزرگ‌تر آتانالکار، واردامیر تا سن ۴۱۰ سالگی عمر کرده (نسل اولیه خاندان سلطنتی نومه نور طول عمر فوق العاده طولانی داشتند) و این فرض منطقی به نظر می‌رسد که آتانالکار تا به سنی نظیر او زنده مانده باشد.

آرگونویی (سیزدهمین سرکرده دونه داین)

سیزدهمین سر کرده دونه داین، کسی که پس از مرگ پدرش آراتورن اول، این عنوان را به دست گرفت. در زمان او اتفاقات مهمی در شمال رخ نداد(احتمالا غیر از تولد بیلبو بگینز). مهمترین واقعه دوران رهبری او زمستان سختی بود که به سرزمین میانه آمد. آرگونویی یک سال پس از این سختی در گذشت، اینکه مرگ او به دلیل این زمستان بوده یا سیلی که در بهار پس از آن آمد مشخص نیست. آرگونویی ۶۴ سال عمر کرد و پس از او پسرش آرادور، پدر بزرگ آراگورن اله سار، جانشین او شد.