آخرین مقالات فرهنگنامه

بور (شرقی وفادار)

یکی از روسای قبایل انسان‌ها. اهل سرزمین میانه بود که بعدا در دوران اول به بلریاند آمد. او در خفا با مورگوت متحد شده بود و سپس به خدمت مایدروس و ماگلور که راه‌های شمال شرقی را اشغال کرده بودند، در آمد. او اتحادش با فرمانروای تاریکی را بهم زد و به پسران فئانور صادقانه خدمت نمود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...