آخرین مقالات فرهنگنامه

بور (شرقی وفادار)

یکی از روسای قبایل انسان‌ها. اهل سرزمین میانه بود که بعدا در دوران اول به بلریاند آمد. او در خفا با مورگوت متحد شده بود و سپس به خدمت مایدروس و ماگلور که راه‌های شمال شرقی را اشغال کرده بودند، در آمد. او اتحادش با فرمانروای تاریکی را بهم زد و به پسران فئانور صادقانه خدمت نمود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...