آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Bór

آرشیو برچسب: Bór

بور (شرقی وفادار)

یکی از روسای قبایل انسان‌ها. اهل سرزمین میانه بود که بعدا در دوران اول به بلریاند آمد. او در خفا با مورگوت متحد شده بود و سپس به خدمت مایدروس و ماگلور که راه‌های شمال شرقی را اشغال کرده بودند، در آمد. او اتحادش با فرمانروای تاریکی را بهم زد و به پسران فئانور صادقانه خدمت نمود.

ادامه مطلب »