آخرین مقالات فرهنگنامه

انسان ها

بری‌لندی‌ها (آدم‌ها و هابیت‌هایی که پیرامون تپه بری زندگی می‌کردند)

در بری‌لند انسان‌ها و هابیت‌ها در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی می‌کردند. این دو نژاد را به طور جداگانه به صورت هابیت‌های بری‌لندی وانسان‌های بری‌لندی شناسایی می‌کردند و روی هم رفته به آنها بری‌لندی می‌گفتند (یا به طور غیر رسمی به صورت بزرگ مردم و کوچک مردم) آنها در مناطق چهارگانه اطراف تپۀ بری هیل به نام‌های بری، ...

ادامه مطلب »

براند (نوه بارد کمانگیر)

براند فرمانروای دیل و پسر بارد تیر کمانگیر که اژدهای اسماگ را به قتل رساند بود. او در جنگ حلقه در جناح داین آهنین پا جنگید و کشته شد و پسرش بارد دوم انتقام او را گرفت.

ادامه مطلب »