آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - براندیر (آخرین از دودمان هالداد)

براندیر (آخرین از دودمان هالداد)

پسر هاندیر آخرین فرمانروای هالداد از ناحیه بره‌تیل که پس از مرگ گالائرونگ بدست تورین تورامبار به قتل رسید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید یکی از علاقه‌مندی‌های چند سال اخیر بازیگران مری و پی‌پین در ارباب حلقه‌ها، ...