آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Araglas

آرشیو برچسب: Araglas

آراگلاس (ششمین سرکرده دونه‌داین)

تاریخ‌ها: ۲۲۹۶ تا ۲۴۵۵ دوران سوم (۱۵۹ سال عمر کرد)؛ از سال ۲۳۲۷ دوران سوم به سرکردگی دونه‌داین رسید (۱۲۸ سال حکمرانی؟ کرد) نژاد: آدمیان گروه: دونه‌داین فرهنگ: دونه‌داین شمال خانواده: خاندان ایسیلدور تلفظ: ara’glas معنی: آرا‌ به معنای «نجیب، شاهوار»؛ -گلاس به معنای «سرور و شادی» القاب: سرکرده دونه‌داین، سرکرده شمال، وارث ایسیلدور آراگلاس ششمین سرکرده دونه‌داین و پسر ...

ادامه مطلب »