آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Arda Marred

آرشیو برچسب: Arda Marred

آردای گزند دیده (جهان فاسد شده به دست ملکور)

تاریخ‌ها: در گذشته‌ی بسیار دور، ملکور به آردا گزند رساند.   والار در ژرفای زمان پای در جهان آردا نهادند، و بر آن بودند که منزلگاهی آرمانی از برای پیدایی فرزندان ایلوواتار خلق کنند. اما ملکور خیالی دیگر در سر داشت، و جملگی کرده‌های والار را مقلوب و معیوب کرد، به گونه‌ای که خلق جهان به جنگی میان این دو ...

ادامه مطلب »