دورف ها

آزاگال (ارباب بله‌گوست)

دورفی شریف و ارباب بله‌گوست در انتهای دوران اول. تلخارِ آهنگر از آهن و طلا کلاهخودی به شکل سر گلائرونگ به عنوان تاج برای او ساخته بود. هنگام سفری به شرق بلریاند، او و گروهش در شبیخون اورک‌ها گرفتار شدند، اما مایدروس و مردمش به نجات او آمدند. او به نشانه‌ی قدردانی کلاهخود را به مایدروس بخشید. و بدینسان این کلاهخود بعداً بدل به ارثیه خاندان هادور شد: کلاهخود اژدهای دورلومین.

وقتی مایدروس اتحادی برای مبارزه با مورگوت تشکیل داد، آزاگال و دورف‌هایش همرزم او در این راه شدند. در نیرنایت‌آرنویدیاد آنان با گلائرونگ رودررو شدند و با تبرهای خود به جنگش رفتند. در انتها هنگامی که اژدها آزاگال را به زمین زد و بر روی او خزید، ارباب دورف در آخرین دم چاقوی خود را به شکم گلارونگ فرو کرد و چنان زخمی به او زد که ناچار به ترک نبرد شد. پس از مرگ آزاگال دورف‌های بله‌گوست از نبرد کناره گرفتند، جنازه او را بدوش گرفته و به آرامی و مرثیه‌خوان از صحنه نبرد بیرون رفتند.

نکته:

هرچند شواهد در این مورد اندک است، اما در جلد ۱۲ تاریخ سرزمین‌میانه، شهرهای نوگرود و بله‌گوست محل سکنای قبایل دورفیِ فایربیرد و برادبیم توصیف شده است. با توجه به ترتیب نامگذاری بنظر می‌رسد بله‌گوست قلمروی دورف‌های برادبیم بوده.

پادشاه مردم دورین (خاندان سلطنتی ریش دراز ها)

عنوانی که به دورین بی مرگ و جانشینانش نسبت می دهند که بر دورف های مردم دورین فرمانروایی می کردند. از شاهان مشهور بین آنها، تورین دوم (سپربلوط) کسی که پادشاهی اره بور را از اسماگ گرفت و داین دوم (پا آهنین) کسی که در جنگ حلقه حضور داشت را می توان نام برد.

فهرست کاملی از این پادشاهان در دسترس نیست. در پایین، نام پادشاهانی آورده شده که در تاریخ ثبت شده اند، یا وجود آنها قابل اثبات است. وقتی که شرایط جانشینان دورین را مجبور کرد که در سرزمین میانه سرگردان شوند، محل اصلی فرمانروایی آنها متغیر بود؛ که مکان پادشاهی هر کدام در کنار نام شان آورده شده است.

دورین اول (خزد دوم)

یکی از آبای هفتگانه دورف ها و پدر ریش دراز ها، یا همان مردم دورین. او برای قرن ها بر مردمش پادشاهی کرد، در حقیقت او به نام دورین بی مرگ مشهور شده بود. ولی سرانجام درگذشت. در گذر زمان، در هر میلیون سال یک نفر از میان جانشینان دورین مانند جد بزرگش دورین بر می خیزد و مانند او عمری دراز خواهد داشت. که او هم به نام دورین شناخته خواهد شد.

دورین دوم (خزد دوم)

ما تقریبا هیچ چیز از این پادشاه نمی دانیم، به جز اینکه جانشین او، دورین سوم، در اواسط دوران دوم حکومت می کرده. پس دورین دوم باید در زمانی قبل از آن فرمانروای خزد دوم بوده باشد.

دورین سوم (خزد دوم)

فرمانروای خزد دوم در زمان ساخته شدن حلقه قدرت؛ دورین سوم دوست و متحد بزرگ کله بریمبور، ارباب اره گیون در غرب بود. دورین یک حلقه ی قدرت به عنوان هدیه از کله بریمبور دریافت کرد ( که بعد ها به نام حلقه ی ترور شناخته شد).

دورین چهارم و دورین پنجم (خزد دوم)

مثل دورین دوم، اطلاعات زیادی از فرمانروایی این دو پادشاه در دسترس نیست، به جز اینکه زمان حکومت آنها می بایست در اواخر دوران دوم یا اوایل دوران اول باشد. می توانیم با راحتی از وجود این دو پادشاه اظهار اطمینان کنیم، زیرا می دانیم پادشاهی به نام دورین ششم وجود داشته که تاج و تخت سلطنت را از پادشاه قبلی خود در نیمه ی دوم دوران سوم گرفته است.

دورین ششم ( فرمانروایی تا سال ۱۹۸۰ دوران سوم، خزد دوم)

اولین پادشاهی از مردم دورین که از او اطلاعات مشخصی در دسترس می باشد، دورین ششم است، که در زمانی بر خزد دوم فرمانروایی میکرد که بالروگ بیدار شد. بالروگ دورین را به قتل رساند، و به همین دلیل به بلای جان دورین شهرت یافت. بلافاصله بعد از مرگ دورین، پسرش به عنوان جانشین او بر تخت نشست.

ناین اول ( یک سال حکومت تا سال ۱۹۸۱ دوران سوم، خزد دوم)

او فقط یک سال پادشاه خزد دوم بود، قبل از آنکه او هم به دست بالروگ کشته شود. بعد از او پسرش جانشین او شد.

تراین اول (۲۰۹ سال حکومت تا سال ۲۱۹۰ دوران سوم)

او خیل عظیمی از مردمش را از خزد دوم به بخش شمال شرقی سرزمین میانه هدایت کرد. تراین بود که قلمرو پادشاهی دورف ها در اره بور (تنها کوه) در شمال دریاچه لانگ را بنیان نهاد. بعد از او پسرش جانشینش شد.

تورین اول (۹۹ سال حکومت تا سال ۲۲۸۹ دوران سوم، کوهای خاکستری)

وقتی که تورین اول فهمید گروه زیادی از مردمش در حال جمع شدن در بخش شمالی کوه های خاکستری هستند، تورین اول اره بور را ترک کرد و با دورف های آنجا به کوه های خاکستری رفت. بعد از او، پسرش جانشینش شد.

گلوین (۹۶ سال حکومت تا سال ۲۳۸۵ دوران سوم، کوه های خاکستری)

او به فرمانروایی مردم دورین در کوه های خاکستری ادامه داد، و بعد از او پسرش جانشینش شد.

اوین (۱۰۳ سال حکومت تا سال ۲۴۸۸ دوران سوم، کوه های خاکستری)

بعد از او پسرش جانشینش شد.

ناین دوم (۹۷ سال حکومت تا سال ۲۵۸۵ دوران سوم)

در زمان او، اژدهایان شمالی شروع به اذیت و آزار دورف های کامیاب تحت حکومتش کردند. بعد از او، پسرش جانشینش شد.

داین اول (۴ سال حکومت تا سال ۲۵۸۹ دوران سوم)

دوران حکومت کوتاه او وقتی به پایان رسید که یک اژدهای سرد-دم او را در مقابل دروازه هایش کشت. از بین سه پسرش، فرزند ارشد او جانشین او شد.

ترور (۲۰۱ سال حکومت تا سال ۲۷۹۰ دوران سوم، اره بور)

او مردمش را از هجوم اژدهایان در شمال به تنها کوه بازگرداند، در حالی که برادرش گرور گروهی از مردمانش را به سوی تپه های آهن در شرق تنها کوه هدایت کرد. ترور برای مدتی بیشتر از  ۱۸۰ سال پادشاه زیر کوه بود تا وقتی که اسماگ اژدهای غول پیکر به آنجا آمد و قلمرو او را غارت کرد. ترور با پسر و نوه اش از ویرانی جان به در برد، و در سرزمین وحش سرگردان شد تا اینکه سرانجام به خانه ی باستانی مردمش، خزد دوم رسید. او آنجا را پر از اورک یافت. مرگ او به دست فرمانده اورک ها، آزوگ، شروعی برای جنگ بین دورف ها و اورک ها بود.

تراین دوم ( ۶۰ سال حکومت تا سال ۲۸۵۰ دوران سوم، دونلند و کوه های آبی)

او با شکست دادن اورک های آزوگ در نبرد آزانول بیزار انتقام پدرش را گرفت. در اوایل دوران حکومتش در دونلند ساکن بود، ولی بعدا به شمال رفت و در کوهای آبی در غرب اریادور اقامت گزید. او در اواخر عمرش تصمیم گرفت که به اره بور برگردد، ولی در حالی که در سرزمین های وحش سرگردان بود، نیروی اهریمنی ای او را اسیر کرد و در سیاهچاله های نکرومنسر جان سپرد.

تورین دوم (۹۱ سال حکومت تا سال ۲۹۴۱ دوران سوم، کوه های آبی)

او سالها پادشاه دورف ها در کوه های آبی بود؛ ولی مثل پدرش، او هم تصمیم گرفت که به خانه ی باستانی اش در اره بور برگردد. با همراهی گندالف و بیلبو بگینز، او گروهی کوچکی از دورف ها را به دور دست ها در شرق برد و برخلاف انتظار همگان، تنها کوه را از اسماگ ستاند. بعد از مرگ اسماگ، نبرد پنج سپاه در دامنه های تنها کوه رخ داد و تورین در آن نبرد کشته شد. تنها بازمانده های خانواده ی ترور، فیلی و کیلی جوان، خواهر زاده های تورین بودند که آنها هم در نبرد کشته شدند. بنابراین پادشاهی به خانواده ی برادر جوان تر ترور، گرور، رسید و داین پا آهنین، نوه ی گرور پادشاه مردم دورین شد.

داین دوم (۷۸ سال حکومت تا سال ۳۰۱۹ دوران سوم، اره بور)

او برای سال ها پادشاه زیر کوه بود و رونق و شکوفایی را به اره بور بازگرداند که تا زمان جنگ حلقه پایدار ماند. او در جنگ حلقه کشته شد، در نبرد دیل، و بعد از او پسرش جانشین او شد.

تورین سوم (اره بور)

او به مدت هفت روز در اره بور بعد از کشته شدن پدرش، محاصره شده بود. ولی وقتی خبر نابودی سائورون به دشمنان رسید، تورین توانست آنها را به عقب براند. تاریخ می گوید که در دوران او عصر پادشاهان اره بور به سر آمد؛ ولی همچنین مدارکی در دسترس هست که از یکی از جانشینان او می گوید.

دورین هفتم (خزد دوم)

در مورد او گفته می شود که آخرین “دورین”ای خواهد بود که بر مردم دورین فرمانروایی می کند. بلای جان دورین در جریان جنگ حلقه نابود شده بود، بنابراین خزد دوم آماده ی بازیابی توسط صاحبان باستانی اش بود. و شواهدی در دسترس است که نشان می دهد دورین هفتم کسی بود که سرانجام به این مهم دست یافت.

می دانیم که دورین اول قبل از پایان دوران اول مرد، بنابراین بین دوران حکومت او و دوران حکومت دورین سوم، فاصله ای تقریبا ۶۵۰۰ ساله وجود دارد. اگر به طور کلی میانگین سلطنت هر کدام از پادشاهان ریش دراز ها را یک قرن حساب کنیم، می توانیم به این نتیجه برسیم که در این فاصله زمانی حداقل پنجاه پادشاه وجود داشته اند که نام آنها در این لیست وجود ندارد.

گلوین (پادشاه مردم دورین)

پسر تورین اولو پدر اوین. وی در اواخر دوران سوم پادشاه مردم دورین بود.

خیم (یکی از پسران میم، دورف خُرد)

پسر میم و برادر ایبون ، آخرین باز ماندگان دورف های خرد در سرزمین میانه بودند . روزی ، وقتی که با پدر و برادرش به بیرون رفته بود ، به دست تورین و یاغیانش محاصره شدند . خیم و ایبون پا به فرار گذاشتند ولی تیری سرکش که توسط یکی از یاغیان رها شده بود به خیم برخورد کرد . وقتی که او در حال فرار کردن و بازگشت به آمون رود بود – بدون شک با کمک برادرش – به دلیل زخم مهلکی که برداشته بود قبل از این که پدرش برگردد درگذشت .

وقتی تورین و یارانش برای سکونت به خانه ی میم آمدند، خانه ای که بعد ها به خانه ی فدیه معروف شد، خیم مرده بود. کسی که به او تیراندازی کرده بود یک یاغی به نام آندروگ بود که میم او را نفرین کرد و او را مجبور کرد تا به خاطر کشتن پسرش، کمانش را بشکند.

پادشاه خزد دوم (فرمانروای شهر دورین در کوهستان مه آلود)

عنوانی که از فرمانروایان خزد دوم گرفته شده است ، بزرگترین و وافرترین شهر دورف ها در تمام دوران . پادشاهان خزد دوم  از نسل دورین اول، که به بی مرگ مشهور بود ، کسی که این شهر را در دوران باستان بنیان‌گذاری کرد.

بعد از بنیان گذاری سلسله ی دورین، از شاهان قدیمی دیگر اطلاعات زیادی در دسترس نیست. از آنچه در تاریخ آنها ثبت شده ما میدانیم که به طور میانگین هر کدام از شاهان خزد-دوم تقریبا به اندازه ی یک سده سلطنت کرده اند. که می توان فهمید که به طور تقریبی شش نسل از پادشاهان در خزد-دوم وجود داشتند، قبل از اینکه ثبت تاریخ آنها در هیجده قرن دوران سوم ادامه پیدا کند. اولین پادشاهی که در تاریخ ثبت شده دورین اول و پادشاه یکی مانده به آخر که در خزد-دوم سلطنت می کرد، دورین ششم است. پس می توان نتیجه گرفت که دورین دو، سه، چهار، و پنج در میان آنها باشند. (البته اطلاعاتی از دورین سوم در دسترس می باشد، کسی که یک حلقه ی قدرت از کله بریمبور دریافت کرد).

دورین ششم بدشانس بود که در زمانی بر خزد-دوم سلطنت می کرد که معدنچی های او تهدیدی خفته در اعماق معادن میتریل پیدا و بیدار کردند. این تهدید بالروگ بود که به نام بلای جان دورین معروف شد، موجودی بسیار قدرتمند تر از توان مبارزه ی دورف ها. دورین مدت کوتاهی بعد از بیدار شدن بالروگ کشته شد و پسرش ناین اول جانشین او شد. دوره حکومت ناین کوتاه بود زیرا او هم در همان سالی کشته شد که پدرش مرده بود. و دورف های خزد-دوم از خانه ی باستانی شان فراری شدند.

بر اساس داستان ها، ناین اول آخرین پادشاه خزد-دوم نبود. بعضی منابع اشاره می کنند که جانشین او دورین هفتم خواهد بود. او در سال های بسیار دور به قلمرو نیاکانش باز خواهد گشت و در آنجا تاج گذاری خواهد کرد. هر چند این داستان نمی تواند خالی از  شک و شبهه باشد.

دورین اول

یکی از آبای هفتگانه دورف ها، و جد تمام ریش درازها که به مردم دورین معروف اند. او برای قرن های متمادی بر تخت سلطنت نشست. در حقیقت او به دورین بی مرگ مشهور بود. ولی سرانجام درگذشت. از دورانی تا دوران دیگر، در طول هزاران سال، یک نفر در میان نوادگان دورین مانند او بر خواهد خاست تا بر تخت سلطنت اجدادش بنشیند و همانند جد بزرگش، مردم او را دورین خواهند نامید.

دورین دوم

تقریبا یکی از شانزده۱ پادشاه همنام دورین. سلطنت جانشین او، دورین سوم، در سال های میانی دوران دوم نشان میدهد که دورین دوم به طور تقریبی تا سال هایی نزدیک به آن زمان حکومت کرده باشد.

دورین سوم

فرمانروای خزد-دوم در زمان ساختن حلقه های قدرت دورین سوم بود که رابطه ی دوستانه ای با کله بریمبور، فرمانروای اره گیون، در غرب داشت. او یک حلقه ی قدرت (که بعد ها به حلقه ی ترور مشهور شد) از کله بریمبور به عنوان هدیه دریافت کرد.

دورین چهارم و دورین پنجم

مانند دورین دوم، اطلاعات زیادی از دوران حکومت این دو شاه در دسترس نیست. ولی می توان با اطمینان نتیجه گیری کرد که هر دو وجود داشتند. زیرا ما می دانیم که دورین ششم در هزاره ی نیمه ی دورم دوران سوم بر تخت سلطنت نشست. آنها به سلسله ای تعلق داشتند که تقریبا سی و هشت شاه دیگر که نام آنها در جایی ثبت نشده، و در اواخر دوران دوم و اوایل دوران سوم می زیستند، در آن حضور داشتند.

دورین ششم (حکومت تا سال ۱۹۸۰ دوران سوم)

اولین حکمران مردم دورین که از او اطلاعات و تاریخ دقیق در دسترس می باشد، دورین ششم است. کسی که در زمان بیدار شدن بالروگ فرمانروای خزد-دوم بود. بالروگ دورین را کشت و به خاطر همین به بلای جان دورین مشهور شد. بعد از دورین ششم، پسرش جانشین او شد.

ناین اول (حکومت به مدت یک سال تا سال ۱۹۸۱ دوران سوم )

ناین فقط به مدت یک سال فرمانروایی کرد و او هم به دست بالروگ کشته شد. او آخرین پادشاه دورفی بود که خزد-دوم حداقل به مدت یک هزار سال در خود می دید.

دوران تبعید

بعد از از دست رفتن ناین اول، ریش دراز ها خانه ی باستانی شان را ترک کردند و در زمین های سرزمین میانه پراکنده شدند. ریش دراز ها، تنها جانشینان ناین را برای پادشاهی قبول داشتند ولی هیچ کدام از آنها در زمان دوران سوم در خزد-دوم فرمانروایی نکردند. دورف ها یک بار برای برگشتن به خزد-دوم تلاش کردند، بالین (یکی از خویشاوندان نسل های بعدی فرزندان ناین، ولی نه مستقیما از نوادگان او) با جمعیت محدودی از دورف ها به آنجا رفت و خود را ارباب موریا نامید، نه پادشاه خزد-دوم. این جمعیت از دورف ها پنج سال بعد از اینکه بالین و همراهانش در موریا ساکن شدند، به دست اورک ها و موجودات دیگر سائورون مغلوب شدند.

دورین هفتم

در مورد او گفته می شد که آخرین “دورین” ای خواهد بود که بر مردم دورین فرمانروایی خواهد کرد. بلای جان دورین در اتفاقات جنگ حلقه نابود شده بود، بنابراین خزد-دوم آماده ی بازیابی توسط اربابان باستانی اش بود. و مدارکی در دسترس است که نشان می دهد دورین هفتم کسی بود که به این موفقیت دست یافت.

نکات:

۱ – مدرک معتبری در دست نیست تا بدانیم که دقیقا چند پادشاه قبل از دورین ششم بر خزد دوم سلطنت کردند، ولی میانگین مدت زمان سلطنت افراد بعد از پادشاهان اولیه، نزدیک به صد سال بود. که در مقایسه با دوران قبل از آن، تنها شانزده پادشاه می بایست بین دورین اول و دورین سوم قرار داشتند. و تقریبا سی و هشت پادشاه بین دورین سوم و دورین ششم. که تماما بر اساس فرضیه هایی که اجبارا تقریبی هستند، استوار است.