آخرین مقالات فرهنگنامه

دورف ها

بورین (برادر جوانتر پادشاه داین اول)

او یکی از دورف‌های سلسله دورین بود و پسر دوم ناین شاه دوم به شمار می‌رفت. او جد بالین و گیملی از یاوران الفی یاران حلقه به شمار می‌رفت.

ادامه مطلب »

از رشد بازماندگان (معنای تحت‌‌الفظی کلمۀ الفی نائوگریم)

نامی که دورف‌ها برای مردمان خودشان استفاده می‌کردند، خزد بود و زمانی که الف‌های بلریاند برای اولین بار با این مردمان مواجه شدند، در نهایت کلمۀ هادود را مناسب با الگوی گفتاری خود دیدند (که بهترین واژه ممکن از هادودروند یا خزد-دوم بود). حداقل این فرم استفاده شده در ارتباط با دورف‌ها بود، اما در میان خودشان، الف‌ها این کلمه ...

ادامه مطلب »

شاه زیر کوه (لقب فرمانروایان دورف اره‌بور)

این لقب مربوط به تراین اول، موسس پادشاهی دورف‌های اره‌بور و تنهاکوه بود، و به همه‌ی پادشاهانی از نسل دورین که در آن جا سکنی گزیدند می‌رسد. این خط پادشاهی دو بار شکسته ‌می‌شود، یک بار به وسیله‌ی تورین اول (او و چهار وارث پس از او از کوهستان خاکستری بودند نه اره‌بور) و دیگری به واسطه‌ی اسماگ اژدها (که ...

ادامه مطلب »

شاه کوهستان (فرمانروایان کوهستان سفید)

لقبی برای حکمرانان مردمان کوهستان سفید. خدمت به سائورون در میان این مردمان سنت بوده است. اما هنگام آمدن ایسیلدور به گوندور، آنان فوراً با او ملاقات کردند و در ارخ سوگند وفاداری خوردند. وقتی سائورون دوباره قدرت گرفت و بر علیه گوندور به جنگ برخاست، ایسیلدور متحدانش را برای کمک فراخواند. اما شاه جدید کوهستان از این فراخوان روی ...

ادامه مطلب »

گرور (مؤسس قلمروی دورفی در تپه‌های آهن)

گرور در آخرین سالی که دورف‌های خاندان دورین در کوهستان خاکستری به دردسر افتادند در آنجا زاده شد. اون جوانترین پسر میان سه پسرِ شاه داین اول بود، شاه داین رهبر مردمان دورین در طول نبردهایشان با اژدهایان شمالِ دور بود. وقتی گرور فقط بیست و شش سال سن داشت، اژدهایی سرددم به تالارهای داین هجوم برد و شاه و ...

ادامه مطلب »