آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بورین (برادر جوانتر پادشاه داین اول)

بورین (برادر جوانتر پادشاه داین اول)

او یکی از دورف‌های سلسله دورین بود و پسر دوم ناین شاه دوم به شمار می‌رفت. او جد بالین و گیملی از یاوران الفی یاران حلقه به شمار می‌رفت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...