آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بورین (برادر جوانتر پادشاه داین اول)

بورین (برادر جوانتر پادشاه داین اول)

او یکی از دورف‌های سلسله دورین بود و پسر دوم ناین شاه دوم به شمار می‌رفت. او جد بالین و گیملی از یاوران الفی یاران حلقه به شمار می‌رفت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...