آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بورین (برادر جوانتر پادشاه داین اول)

بورین (برادر جوانتر پادشاه داین اول)

او یکی از دورف‌های سلسله دورین بود و پسر دوم ناین شاه دوم به شمار می‌رفت. او جد بالین و گیملی از یاوران الفی یاران حلقه به شمار می‌رفت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...