خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دورف ها (برگه 5)

دورف ها

نیبین- نوگریم (نامی برای دورف‌های خُرد)

یکی از انبوه نام‌های الفی برای اشاره به «از رشد بازماندگان» که نزد آدمیان به نام دورف خرد شناخته می‌شود. کلمه‌ی مذکور برگرفته از «نائوگریم»، نام الفی برای دورف‌های واقعی است و برای اشاره به کل تیره‌‌ی دورف‌های خُرد می‌باشد. بنابراین اندک زمانی، اواخز دوران نخست مورد استفاده قرار گرفته زیرا دورف‌های خُرد غرب بلریاند به یک خانواده تقلیل یافتند و در نهایت منقرض شدند.

نیبین- نوئگ (نامی برای دورف‌های خُرد)

یکی از نام‌های مختلفی که برای مردم از رشد بازمانده‌ که بیشتر به نام نوئگیت نیبین یا دورف خرد شناخته می‌شوند به کار می‌رود. ظاهراً زمانی در بخش‌های غربی منطقه‌ی بلریاند بسیار پرجمعیت بودند اما به تدریج از تعدادشان کاسته شد و قبل از پایان دوران اول منقرض شدند. نام نیبین – نوئگت در حقیقت بازمانده‌ی دو نام قدیمی است. اولین نام «بار- ان- نیبین- نوئگ» است که نام اصلی اقامتگاه آن داخل آمون رود بود. مکانی که بعدها «بار- ان- دانود» نام گرفت. نیبین- نوئگ، همچنین در عبارت «خلنگ‌زار نیبین- نوئگ» که اشاره به سرزمین‌های بلند میان دره سیریون و ناروگ در میان آمون رود دارد نیز دیده می‌شود.

ناروی (سازنده درهای دورین)

صنعتگر بزرگ دورف‌ها، کسی که در اوج دوران قدرت خزد-دوم کار و زندگانی داشت. ناروی، رابطه‌ی دوستانه‌ای با کله‌بریمبور که از بهترین صنعتگران همسایه، اره‌گیون بود برقرار کرد. هر دوی آن‌ها شگرف‌ترین دست‌آوردها را برای پادشاه دورین سوم خلق کردند و آن چیزی نبود مگر درهای دورین که دروازه‌ی غربی موریا را محافظت می‌کرد.