خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دورف ها (برگه 10)

دورف ها

دورین اول (دورین بی‌مرگ بزرگ‌ترین دورف در میان دورف‌ها)

پیرترین دورف، در شمار هفت پدر دورف‌ها. اولین نژادی که آئوله‌ی والا خلق کرد. او تا زمان بیداری الف‌ها، زیر کوهستان سرزمین میانه خوابیده بود. وقتی بیدار شد سفر کرد تا به آبگیر-آینه رسید. همان دریاچه‌ای که دورف‌ها خلد-زارام می‌خوانند. به ستارگان مرموزی که در سطح دریاچه منعکس شده بودند نگریست، آن را نشانه‌ای گرفت و همان‌جا شهری بزرگی را در قلب کوهستان مه‌آلود حفر کردند. شهری که خزد-دوم، و بعدها موریا نام گرفت.

دورین با احتساب سن دورف‌ها تا سنین بالا عمر کرد ولی اگرچه او را بی‌مرگ می‌خواندند نامیرا نبود. اندکی پیش از پایان دوره‌ی نخست درگذشت ولی تبار شاهان مردم دورین را بنا نهاد. تباری که در سراسر تاریخ سرزمین میانه ادامه یافت.

مردم دورین (قوم ریش‌درازها)

دورف‌های تبار دورین بی‌مرگ، پیرترین دورف در میان هفت پدر دورف‌ها. تقریباً همه‌ی دورف‌هایی که در آثار تالکین ظاهر شده‌اند از همین گروهند.

نکته:

۱-بازگشت مردم دورین به خزد-دوم محل اطمینان نیست ولی برخی منابع (به ویژه، جلد ۱۲ تاریخ سرزمین میانه) پیشنهاد می‌کنند که دورف‌ها، با هدایت شاه دورین هفتم، از تبار داین آهنین‌پا به منزل باستانی خود بازگشت.

دوری (یکی از دورف‌های جستجوی اره‌بور)

از اعضای گروه تورین و شرکا. دوری[۱] از نسل خاندان دورین و از اقوام دور تورین سپربلوط بود و به همراه او برای پس گرفتن تنها کوه رهسپار شد. باشلقش ارغوانی بود و فلوت مینواخت.

Mark Hadlow در نقش دوری در سه‌گانه هابیت

دوری قویترین دورف گروه بود و بسیار به غذا علاقه داشت. دوری دورفی بسیار نجیب بود. وقتی دورفها از دست گابلینهای کوهستان مه آلود فرار میکردند. دوری اجازه داد بیلبو بر پشتش سوار شود و او را در مسیر تونل حمل کرد. سپس گابلینی او را از پشت گرفت و بیلبو را به زمین انداخت. بیلبو بیهوش شد و از گروه عقب افتاد. بیلبو به غار گولوم رفت و حلقه یگانه را پیدا کرد و به بقیه گروه ملحق شد.

وقتی وارگها به گروه حمله کردند، دورفها و گندالف از درختها بالا رفتند اما بیلبو نتوانست از شاخه ها بالا برود. دوری برگشت تا او را بالا بکشد اما باز هم بیلبو نتوانست بالا بیاید و دوری مجبور شد که از درخت پایین بیاید و برای بیلبو قلاب بگیرد. وقتی بیلبو به سلامت به بالا رسید دوری نیز قبل از اینکه وارگها برسند از درخت بالا رفت. وقتی عقابها برای نجات آنها آمدند، بیلبو به پای دوری آویزان شد تا به سلامت به مقصد برسند.

دوری(راست) و نوری(چپ) در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

دوری از نبرد پنج سپاه جان سالم بدر برد و در تنها کوه ماند. او در زمان نبرد حلقه نیز در آنجا حضور داشت.[۱] دوری نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «مته(وسیله ای برای سوراخ کردن)».

دیس (کوچک‌ترین خواهر تورین سپربلوط)

دختر تراین دوم و خواهر تورین دوم سپربلوط، مادر فیلی و کیلی، تنها دورف مؤنثی است که تالکین از وی نام برده است.

بی‌مرگ (عنوان دورین اول که عمری طولانی داشت)

عنوانی که به دورین، پیرترین دورف در میان پدران دورف‌ها داده بودند. گرچه دورین مدت‌های طولانی زیست فی الواقع بی مرگ نبود و زمانی در دوره‌ی نخست درگذشت.