خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دورف ها (برگه 12)

دورف ها

دورف خُرد (نژاد مفقود نئوگیت نی‌بین)

مردمی کوچک و رشد ناکرده که ظاهراً به دورف‌های حقیقی مربوط بودند و نژادشان اواخر دوره‌ی اول، در سرزمین میانه منقرض شد.

نکته:

۱-تمام آن‌چه در مورد دورف‌های خرد می‌توان با قاطعیت گفت آن است که سیلماریلیون به ما می‌گوید: «…از شمار دورف‌هایی بود که در روزگار باستان از شهرهای بزرگ دورفی شرق طرد شده بودند…» (سیلماریلیون ۲۱، حدیث تورین تورامبار). این که کدام شهر مد نظر است به درستی معلوم نیست ولی نمی‌تواند بله‌گوست یا نوگرود باشد زیرا این شهرها تا مدت‌ها پس از رسیدن دورف‌های خرد به بله‌ریاند ساخته نشده بودند. ولی ناممکن نیست که اولین اجداد این نژاد پنهانی و از رشد بازمانده در شکوه خزد-دوم قدیمی زندگی می‌کردند.

ترور (پادشاهی که قلمرو زیر کوه را احیا کرد)

عهد: ۲۵۴۲د.س. تا ۲۷۹۰د.س. (۲۴۸ سال عمر کرد)، او از سال ۲۵۸۹د.س. به مدت ۲۰۱ سال پادشاه خاندان دورین بود
نژاد: دورفها
شاخه: مردمان دورین
فرهنگ: دورفهای اره بور
خاندان: خاندان دورین
معنی: بعضی منابع معنی نام ترور را مرتبط با کلمه þrór در زبان نوردیک می دانند که به معنی کامیابی است
القاب: پادشاه مردمان دورین، پادشاه زیر کوه

ترور فرزند ارشد داین اول بود که پس از او پادشاه مردمان دورین شد. او اورنگ پادشاهی را به اره بور بازگرداند و در هنگام حمله اسماگ پادشاه زیر کوه بود. او سالها بعد در موریا به دست آزوگ گابلین کشته شد.

تراین دوم (پدر تورین سپربلوط)

تراین دوم پادشاه خاندان دورین در تبعید، پسر ترور و پدر تورین دوم، ملقب به سپربلوط بود. او از حمله اسماگ به اره بور گریخت، اما بعدها هنگامی که در سرزمین میانه به دنبال راهی برای بازگشت به اره بور می گشت، توسط سارون دستگیر شد و در سیاهچاله های دول گولدور مرد.

تورین سوم، سنگین خود (پادشاه خاندان دورین پس از نبرد دیل)

تورین سوم پسر شاه داین پا آهنین بود که پس از کشته شدن داین در نبرد حلقه، به جای او پادشاهی خاندان دورین را در دست گرفت.