خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - بی‌مرگ (عنوان دورین اول که عمری طولانی داشت)

بی‌مرگ (عنوان دورین اول که عمری طولانی داشت)

عنوانی که به دورین، پیرترین دورف در میان پدران دورف‌ها داده بودند. گرچه دورین مدت‌های طولانی زیست فی الواقع بی مرگ نبود و زمانی در دوره‌ی نخست درگذشت.

درباره اله سار