خانه - دورف‌های بله‌گوست (خزدِ گابیل‌گاتول)

دورف‌های بله‌گوست (خزدِ گابیل‌گاتول)

نژاد دورف‌هایی که تالارهایشان در بله‌گوست، در منتهی الیه شمالی دو شهر بزرگ دورفی کوهستان آبی در دوره‌ی نخست که معمولاً نسبت به همسایگان خود در نوگرود رابطه‌ی بهتری با الف‌ها داشتند و مسئول ساخت منه‌گروت نیز بودند و در نیرنائت ارنوئدیاد همراه الف‌ها و آدمیان جنگیدند.

درباره اله سار