خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دورف‌های اره‌بور (مردم پادشاهی زیر کوه)

دورف‌های اره‌بور (مردم پادشاهی زیر کوه)

دورف‌هایی که در تالارهای اره‌بور، زیر تنها کوه زندگی می‌کردند. اسماگ پادشاهی آن‌ها را غارت کرده و ثروت عظیمشان را از ایشان سلب کرده بود. ولی سال‌ها بعد، با هدایت تورین سپربلوط به شکل شایسته‌ای میراث خود را بازپس گرفتند.

درباره اله سار