آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دوالین (برادر کوچک‌تر بالین)

دوالین (برادر کوچک‌تر بالین)

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. دوالین[۱] پسر فوندین در سال ۲۷۷۲ دوران سوم به دنیا آمد. برادر بزرگتر او بالین بود. خانواده او از نسل دورین بودند[۲]. دوالین ریش آبی و چشمان روشن داشت و باشلق سبز تیره بر سر میگذاشت و ویولون مینواخت.

Graham McTavish در نقش دوالین در سه‌گانه هابیت

در سال ۲۸۴۱ تراین، پدر تورین سپربلوط، تصمیم به باز پس گیری تنها کوه از دست اسماگ گرفت و بالین و دوالین در میان گروه او بودند. آنها توسط خادمان سائرون که به دنبال یکی از حلقه های دورفها که در اختیار تراین بود میگشتند، تعقیب شدند. شبی در سال ۲۸۴۵ که آنها در حاشیه سیاه بیشه چادر زده بودند تراین اسیر شد و او را به دول گولدور بردند. بالین و دوالین و بقیه دورفها به دنبال او گشتند اما او را نیافتند.

بعد از اینکه بیلبو دورفها را از دست عنکبوتهای سیاه بیشه نجات داد، دوالین اولین کسی بود که متوجه غیبت تورین شد. بعدا وقتی که بیلبو دورفها را داخل بشکه ها قرار داد و به رودخانه انداخت دوالین جزو افرادی بود که به شدت در این سفر آسیب دیده بود. وقتی به دنبال در مخفی در تنهاکوه میگشتند، دوالین ناشکیبایی خود را به عیار اعلام کرد.

دوالین بعد از جنگ در تنهاکوه باقی ماند. وقتی برادرش در سال ۲۹۸۹ سفر بد فرجامی را به موریا تدارک دید، دوالین در تنها کوه ماند. او در زمان نبرد حلقه زنده بود.

دوالین در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)

در شجره نامه های ضمیمه الف ارباب حلقه ها، تاریخ مرگ دوالین سال ۳۱۱۲ دوران سوم نوشته شده است. این مورد به دو دلیل ممکن است اشتباه باشد. اول اینکه دوران سوم در سال ۳۰۲۱ به پایان میرسد و سال ۳۱۱۲ در دوران سوم وجود ندارد و باید سال ۹۱ دوران چهارم نوشته شود. دوم اینکه اگر این تاریخ درست باشد دوالین ۳۴۰ سال عمر کرده است که تقریبا یک قرن بیشتر از بقیه دورفهاست! یک دست نوشته از تالکین موجود است که سن مرگ دوالین را ۲۵۱ سال بیان کرده است و بر اساس آن تاریخ مرگ وی سال دوم دوران چهارم خواهد بود اما کریستوفر تالکین در جلد دوازدهم مجموعه تاریخ سرزمین میانه بیان میکند که در تمامی دست نوشته های دیگر تالکین تاریخ مرگ او همان سال ۳۱۱۲ دوران سوم است.[۱] دوالین نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «وقت تلف کن».

[۲] اگر بخواهیم دقیق باشیم، دوالین، نوه‌ بزرگ بورین، یکی از پایه‌گذاران پادشاهی دورف‌ها در اره‌بور بود و بورین کوچک‌ترین پسر شاه نایین دوم به شمار می‌رفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...