آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - شاه زیر کوه (لقب فرمانروایان دورف اره‌بور)

شاه زیر کوه (لقب فرمانروایان دورف اره‌بور)

این لقب مربوط به تراین اول، موسس پادشاهی دورف‌های اره‌بور و تنهاکوه بود، و به همه‌ی پادشاهانی از نسل دورین که در آن جا سکنی گزیدند می‌رسد. این خط پادشاهی دو بار شکسته ‌می‌شود، یک بار به وسیله‌ی تورین اول (او و چهار وارث پس از او از کوهستان خاکستری بودند نه اره‌بور) و دیگری به واسطه‌ی اسماگ اژدها (که این لقب را برای خود به دست آورد). در هر دو مورد این خط پادشاهی به وارث به حق آن بازگشت.

 

تراین اول:

از سال ۱۹۹۹ تا ۲۱۹۰ دوران سوم حکم راند (۱۹۱ سال)

پسر ناین اول، آخرین پادشاه خزد-دوم. که به وسیله‌ی بلای جان دورین از خانه‌ی باستانی‌اش رانده شود و به همراه مردمش به مدت ۱۸ سال در سرزمین میانه سرگردان بود تا این که قلمرویی جدید در زیر اره‌بور، تنهاکوه، پیدا کرد. تراین در آن جا تبدیل به اولین پادشاه زیر کوه گشت و تقریباً به مدت ۲۰۰ سال حکم راند. حکومت او به پسرش رسید.

 

تورین اول:

از سال ۲۱۹۰ تا ۲۲۱۰ دوران سوم در اره‌بور حکم راند (۲۰ سال)

تورین قلمرو زیر کوه را از پدرش به ارث برد ولی نه برای مدت زیادی. بسیاری از مردم او در کوهستان‌های غنی خاکستری واقع در شمال غرب گرد آمدند و بنابراین تنها پس از ۲۰ سال فرمانروایی در زیر کوه، تورین اره‌بور را رها کرد و جایگاه شاهان را در کنار مردمش در اردمیترین دوباره بنا کرد.

 

دوره‌های حکومتی موقت:

(۳۸۰‌ سال بین سال‌های ۲۲۱۰ و ۲۵۹۰ دوران سوم)

خط پادشاهی خاندان دورین در طول این سال‌ها ادامه یافت اما این پادشاه‌ها از کوهستان خاکستری حکمرانی می‌کردند و در این بازه‌ی زمانی شاه زیر کوهی وجود نداشت. بعد از دورین اول، این حکومت‌ها توسط گلویین، اویین، ناین دوم و داین اول اداره می‌شدند.

 

ترور:

از سال ۲۵۹۰ تا ۲۷۷۰ دوران سوم در اره‌بور حکم راند (۱۸۰ سال)

دوران دورف‌ها در کوهستان خاکستری با کشته شدن پادشاه داین اول توسط یک اژدها به پایان رسید. با گذشت یک سال، مردم دورین از مسکن خود در آن جا جدا شدند. شاه جدید، ترور، دسته‌ی عظیمی از آنان را برای بازگشت به اره‌بور رهبری کرد و قلمرو زیر کوه را دوباره بنا نهادند (اگرچه دیگر دورف‌ها به دنبال برادر او، گرور، به دنبال تاسیس مملکتی جدید در تپه‌های آهن راه افتادند). اره‌بور تحت فرمان ترور به ثروت شگفت آوری رسید اما این شهرت این ثروت اسماگ اژدها را به آن جا کشاند و باعث سقوط امپراطوری تنهاکوه و تبعید دورف‌ها برای بار دوم شد.

 

دوره‌های حکومتی موقت:

(۱۷۱‌ سال بین سال‌های ۲۲۷۰ و ۲۹۴۱ دوران سوم)

در حالی که اسماگ در اره‌بور مانده بود، دورف‌ها سرگردان در زمین‌های وحشی سرزمین میانه می‌گشتند و در نهایت در کوهستان آبی در غرب شایر ساکن شدند. ترور شخصاً تمایل داشت به موریا بازگردد، آن جا که او به طرز سختی کشته شد و وارث و پسرش تراین دوم هم در دخمه‌های دول گولدور اسیر گشت. سر انجام تورین دوم (که با نام تورین سپربلوط شناخته ‌می‌شود) نوه‌ی ترور بود که قلمرو زیر کوه را بار دیگر برای دورف‌ها باز پس گرفت.

 

تورین دوم سپربلوط:

به مدت کوتاهی در سال ۲۹۴۱ دوران سوم در اره‌بور حکم راند (کمتر از یک سال)

بعد از مرگ ترور و تراین دوم، نوه‌ی ترور یعنی تورین فرمانروایی مردم تبعیدی دورین را در دست گرفت. او مصمم شد تا امپراطوری زیر کوه را احیا کند و با راهنمایی گندالف جادوگر گروه کوچکی از دورف‌ها به همراه یک عیار به نام بیل‌بو بگینز را تشکیل داد. گروه تورین موفق شد اژدها را از اره‌بور خارج کند اما خود تورین در ادامه در نبرد پنج سپاه کشته شد.

 

داین دوم پا آهنین:

از سال ۲۹۴۱ تا ۳۰۱۹ دوران سوم حکم راند (۷۸ سال)

فرمانروای دورف‌های تپه‌های آهن، داین توسط تورین برای کمک در حکم رانی مجدد بر تنهاکوه فراخوانده شد. تورین آخرین از نسل ترور بود و بعد از مرگش در نبرد پنج سپاه، داین (که نوه‌ی برادر ترور یعنی گرور بود) لقب پادشاه و فرمانروای مردمان دورین را به ارث برد. حکمرانی او یک موفقیت بسیار بزرگ بود که با نبرد حلقه، زمانی که او در نبرد دیل جان باخت به پایان رسید.

 

تورین سوم خودْسنگ:

از سال ۳۰۱۹ دوران سوم حکم راند

حکومت پادشاه داین به پسرش تورین سوم رسید (که مدت کوتاهی پس از این که تورین دوم رهبر مردم دورین شد به دنیا آمد و ظاهراً به همین دلیل نام گذاری شده). در مورد خود او دانستنی‌های اندکی در دسترس است، جز این که خط حکمرانانی که پس از او به وجود آمد تا دوران چهارم ادامه داشت.

 

پادشاهان ناشناخته:

نام هفتمین شاه زیر کوه ثبت نشده است اما تنها می‌دانیم که دورین هفتم بلافاصله پس از تورین سوم بر تخت حکومت ننشست، بنابراین حداقل یک شاه ناشناخته‌ی دیگر باید در سال‌های ابتدایی دوران چهارم حکمرانی کرده باشد.

 

دورین هفتم:

از او هم اطلاعات کمی در دسترس است، جز این که در دوران چهارم زندگی کرده (براستی مشخص نیست که او حتماً در اره‌بور فرمانروایی کرده باشد، اگرچه دور از انتظار هم نیست). بر طبق برخی منابع، دورین هفتم مردم دورین را به موریا بازگرداند و امپراطوری خزد-دوم را دوباره یافت. در این صورت او آخرین از پادشاهان زیر کوه بوده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...