خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دورف ها (برگه 2)

دورف ها

خزد (نژاد دورف ها)

خزد ، نامی است که دورف ها در زبان محرمانه ی شان به خود داده بودند . که از واژه ی “خوزد” به معنی یک دورف مشتق شده است و به شکل جمع در آمده . نام “خزد” توسط نژاد دیگری جز دورف ها به طور گسترده ای استفاده نمی شود . در زبان الفی اغلب با نام “نائوگریم” شناخته میشدند. تا اینکه انسان ها نام دیگری روی آنها نهادند که در انگلیسی دورف نامیده می شود .

اگر چه دورف ها زبان خزدول ، که زبان مادریشان است را مخفی نگاه داشتند ، و با بیگانه ها در میان نمی گذاشتند ، نام خزد در نهایت پنهان نماند . در واقع آن را با افتخار برای بزرگترین عمارتشان استفاده کردند : خزد دوم در کوه های مه آلود . که بعدا موریا نامیده شد . این نام همینطور در فریاد های جنگی آنان نیز شناخته شد : باروک خزد ! خزد ای-منو ! به معنی : تبر دورف ها ! دورف ها بر فراز تو هستند !۱

نکات :

۱ – از ضمیمه ج ارباب حلقه ها : زبان ها و مردمان دوران سوم.

گروه همراهان حلقه (نُه مسافر)

نه همراهی که از ریوندل قدم در راه پویش کوه هلاکت گذاشتند. که اسامی آن ها عبارت است از:

آراگورن، برومیر، فردو بگینز، گندالف، گیملی یاور الف، لگولاس سبزبرگ ، مریادوک برندی باک، پره گرین توک و سموایز گمجی.

همراهان حلقه (اعضای گروه یاران)

نه مسافری که از ریوندل قدم در راه پویش نابودی حلقه یگانه در کوه هلاکت گذاشتند. فردو بگینز حامل حلقه بود و هشت همراه او شامل سه هابیت، دو انسان، یک دورف، یک الف و یک جادوگر بود. اسامی آن ها به ترتیب عبارتند از: سموایز گمجی، مریادوک برندی باک و پره گرین توک؛ آراگورن و برومیر؛ گیملی؛ لگولاس و گندالف.

عبارت “همراهان حلقه” به طور خاص در میناس تریت در روزهای پس از جنگ حلقه استفاده می شد. زمانی که همراهان باقی مانده در کنار هم در خانه ای که برای آن ها آماده شده بود زندگی می کردند. در این زمان هشت نفر از همراهان باقی مانده بودند چرا که برومیر توسط تیرهای اورکی در پارت گالن از پای در آمده بود.

فرزندان آئوله (هفت قبیله دورف ها)

الف ها و آدمیان بخشی ذاتی در طرح ایلوواتار برای جهان بودند، از این رو به نام فرزندان ایلوواتار نامیده می شوند.اما دورف ها مستقلا توسط آئوله ساخته شدند وتنها زمانی زندگی حقیقی یافتند که ایلوواتار به آنها زندگی داد.بنا بر این این نژاد در زبان الفی به نام آئوله اونار نامیده می شود که در زبان انگلیسی به فرزندان آئوله ترجمه می شود. دروف ها نام خاص خود را به خالقشان می دادند و او را ماهال خطاب می کردند. آئوله به سبب ساختن دورف ها نام الفی دیگری نیز دارد: ناواتار؛ که به معنی پدر دورف است.

گیملی (دوست الفها)

پسر گلوین که به همره یاران حلقه از ریوندل عازم سفر شد . پس از پراکنده شدن یاران حلقه در پارت گالن ، او به همراه آراگورن و لگولاس به شکار ارک ها در سرتا سر روهان پرداخت. او در نبرد هورن برگ و پلنور حضور داشت و جنگید. او به خاطر رابطه‌ی دوستی اش با لگولاس مشهور است. داستان هایی هستند که می گویند آنها با یکدیگر به غرب کوچیدند. اگر این گفته درست باشد ، بنابراین گیملی اولین و تنها فرد از نژاد دورف ها بود که به سرزمین فنا ناپذیر پا گذاشت.