آخرین مقالات فرهنگنامه

گ

گوزن

موجودی باوقار که در سراسر سرزمین میانه یافت می‌شود. گوزن‌ها معمولاً به نسای والا تعلق دارند و می‌گفتند که وقتی نسا در سرزمین‌های وحشی سفر می‌کند گوزن‌ها به دنبال وی می‌روند.

ادامه مطلب »

گذرگاه سیریون (گذرگاه شمالی که اولین میناس تیریت از آن مراقب می‌کرد)

گذرگاهی با دیوارهای پرشیب، بین ارد وترین و کریسائگریم، در بالا دست رود سیریون. پیشتر برج میناس تیریت آن را پاس می‌داشت.

ادامه مطلب »

گذرگاه آناخ (گذرگاه غربی ارد گورگوروت)

گذرگاهی میان ارد گورگورت غربی، تنها مسیر شرقی که به بیرون سرزمین دورتونیون راه داشت. جاسوسان مورگوت که به دنیال نیرنایت آرنویدیاد بودند آن را یافتند و نیروهای مورگوت برای ورود به بله‌ریاند از آن بهره بردند.

ادامه مطلب »

گذرگاه آگلون (گذرگاه باریکی در غرب مارچ مائدروس)

گذرگاهی پشت هیملاد و لوتلان به سمت شمال شرقی بله‌ریاند. نکته: ۱-در ترجمه‌ی تحت اللفظی، آگلون صرفاً به معنی «راه باریک» است. معنی گسترده‌تر «گذرگاهی میان دیوارهای بلند» از علم اشتقاق (جلد پنجم تاریخ سرزمین میانه) آمده است.

ادامه مطلب »