آخرین مقالات فرهنگنامه

P

پنگولود

در باب پنگولود گفته می‌شود بعد از فئانور و رومیل بزرگترین زبان‌شناس و تاریخدان نولدور بود. او که حاصل ازدواج بین سیندار و نولدور بود، در نوراست متولد شد و بعدا همراه تورگون به گوندولین آمد و در شهر پنهان ساکن شد. بعد از سقوط گوندولین به سیریون رفت و در آنجا سرگذشت بلریاند را نوشت و سرگذشت والینور نوشته‌ی ...

ادامه مطلب »

مردان پوکل (ناظران باستانی جاده‌ی دون‌هارو)

تصاویری باستانی و حکاکی شده که می‌گفتند ووز ها یا دروئداین هستند و در امتداد جاده‌ی دون‌هارو، به سمت کوهستان سفید قرار گرفته‌اند.

ادامه مطلب »

خانواده‌ی پادی‌فوت (نام خانوادگی هابیتی از ماریش)

خانواده‌ی گمنامی از هابیت‌های شایر، که به طور خاص با منطقه‌ی باتلاقی شرقی که به آن ماریش می‌گفتند، و بالأخص با دهکده‌ی استاک ارتباط داشت. نام ایشان از «باران پا» آمده که بازتابی است از آب و هوای مرطوب آن منطقه از شایر. به همین دلیل، معروف است که خانواده‌ی پادی‌فوت ترجیح می‌دهند در خانه زندگی کنند تا در سوراخ‌های ...

ادامه مطلب »

پرودنک (نام مادوک برندی‌باک)

نام مستعاری که به مادوک برندی‌باک داده بودند. ۲۰۰ سال پیش از جنگ حلقه، او ارباب باک‌لند بود و جد دور مریادوک برندی‌باک به شمار می‌رفت.

ادامه مطلب »

خانواده‌ی پراود‌فوت (یکی از خانواده‌های هابیتی شایر)

از یکی خانواده‌های هابیتی شایر. تمام اعضای این خانواده در ارباب حلقه‌ها ذکر شده‌اند و چون از نسل شوهرعمه بودو پراودفوتِ بیل‌بو بگینز هستند با خانواده‌ی بگینز خویشاوندی دارند. درباره‌ی شکل جمع «پراودفوت» قدری شک وجود دارد. ظاهراً خود خانواده از «پراودفیت» استفاده می‌کنند ولی بیل‌بو با کنایه «پراودفوتز» را ترجیح می‌داد.

ادامه مطلب »