P

بزرگان دنیا (والار)

یکی از عناوین بسیاری که والار استفاده می‌کردند، ارواح قدرتمندی که در آمان، در غربی‌ترین مغرب زندگی می‌کردند.

ملکه‌های والار (والیر):

واردا النتاری

یاوانا کمن‌تاری

نیه‌نا

استه‌ی رحیم

وایره‌ی بافنده

وانای همیشه جوان

نسا

اربابان والار:

مانوه سولیمو

اولمو

آئوله

اورومه

ماندوس (نامو

لورین (ایرمو)

تولکاس آستالدو

بزرگان آردا (عنوانی برای والار)

عنوانی برای والار، نام الفی که صرفاً معنی «بزرگان» می‌داد. بزرگان آردا پیش از خلقت دنیا، آفریده شدند و در شمار آینور بودند. آینوری که موسیقی ایشان، تصویر گیتی را شکل داد. همان گیتی که ایلوواتار آن را موجود کرد. پانزده تن از شمار بزرگ‌ترین آینور خواستند که خودشان به آردای تازه خلق شده وارد شوند. یکی از آن‌ها ملکور بود ولی چهارده تن دیگر نقش بزرگان را بر عهده گرفتند و در ایجاد نظم در دنیای تازه کوشیدند. از آن چهارده تن، هشت تن در مقام آراتار، والاترین والار، قرار گرفتنند.  در آغاز کار، بزرگان در سرزمین میانه، در جزیره‌ی آلمارن می‌زیستند. ولی چون ملکور، انوار والار را ویران کرد به اجبار به غرب دنیا رفتند. سرزمین تازه‌ای برای خود ساختند و نام والینور، بر آن گذاشتند. والمار، شهر زرین را ساختند. به مرور زمان، والینور، قلمرو قدسی از دنیای مرئی بیرون شد ولی بزرگان آردا هنوز آن‌جا، بیرون از دسترس فانیان زندگی می‌کردند و تا زمان پایان دنیا آن‌جا خواهند ماند.

آئوله: او را سازنده نیز می‌خوانند. آئوله، صنعت‌گر بزرگ والار است. همسر او، یاوانا، ملکه‌ی زمین است.

استه: وی را «رحیم» خوانده‌اند و می‌گویند که درمان و آرامش می‌آورد. استه، همسر لورین، برادر نیه‌نا است و در باغ‌های لورین، در والینور زندگی می‌کند.

لورین: ارباب رؤیاها که نام حقیقی‌اش ایرمو است و در با‌غ‌های لورین، همراه همسرش، استه زندگی می‌کند. نام او از نام باغ‌هایش آمده است.

ماندوس: حاکم روز جزا و محافظ ارواح مردگان است. ماندوس که وی را نامو نیز می‌خوانند در تالارهای خود، در غرب آمان، همراه همسرش وایره زندگی می‌کند.

مانوه: شهنشاه آردا که در اوج تنیکوئتیل زندگی می‌کند. واردا همسر اوست.

نسا: به جهت سرعت و شتاب پاهایش شهرت داد. با آهوان می‌دود و بر چمن‌های سبز والینور می‌رقصد. او همسر تولکاس آستالدوست.

نیه‌نا: خواهر ماندوس و لورین، که به تنهایی، در مرز غربی دنیا زندگی می‌کند و بر ویرانی که ملکور به بار آورد غم می‌خورد.

اورومه: شکارچی والار که اغلب از آمان به سرزمین میانه سفر می‌کرد و همسرش وانای همیشه جوان بود.

تولکاس: آخرین نفر از اربابان والار که به آردا وارد شد. او جنگجویی بزرگ بود و عنوانش آستالدو، به معنی دلاور. نسا، همسرش، خواهر اورومه است.

اولمو: ارباب آب‌ها، که دریاها و رودهای آردا در اختیار اوست و به تنهایی در تالارهایش، زیر بحر محیط زندگی می‌کند.

وایره: وایره با همسرش، ماندوس در تالارهای وی زندگی می‌کند. به مرور زمان، فرشینه‌ی عظیمی از تاریخ دنیا می‌بافد که تالارهای انتظار را زینت می‌بخشد. به همین دلیل، او را وایره‌ی بافنده نیز می‌نامند.

وانا: وانای همیشه جوان، کوچک‌ترین خواهر یاواناست و مانند او، قدرت دنیای طبیعی را داراست. می‌تواند گل‌ها را باز کند و پرنده‌ها را به خواندن وادارد. همسر او اورمه، شکارچی والار است.

واردا: «فروزنده» و بانوی ستارگان. همسر مانوه است و همراه او در تالارهای ایلمارین در اوج تانیکوئتیل زندگی می‌کند. در سرزمین میانه، اغلب او را با نام و عنوان سینداری‌اش البرت گیلتونیل می‌شناسد.

یاوانا: ملکه‌ی زمین و میوه‌بخش، ولایت یاوانا بر زندگی اُلوار، آن‌چه از زمین می‌روید بود. خواهر وانا و همسر آئوله‌ی آهنگر بود.

بزرگان (اربابان غرب)

نام عامی برای والار، و معنای تحت الفظی اسم الفی آن

سیب‌زمینی‌ها

سبزیجات ریشه‌ای که ظاهراً در شمار غذاهای اصلی هابیت‌ها بود. این که چطور سیب‌زمینی در سرزمین میانه پیدا شد از اسرار است. در اصل، نمی‌بایست تا چند هزار سال پس از جنگ حلقه در شرق دریای کبیر پیدا می‌شدند. محتملاً سبزیجاتی که در آثار تالکین، سیب‌زمینی نام گرفت گیاهی مشابه آن است یا محصولی است که اهالی نومه‌نور آوردند و بعدها منقرض شد.

پوسکو بگینز (خویشاوندی دور از خویشان بیل‌بو بگینز)

پسر پولو بگینز، پوسکو با گیلی براون‌لاک وصلت کرد و با هم سه فرزند داشتند. اولین را به یاد پدربزرگ پوسکو، پونتو نام گذاشتند و دومین و سومین فرزندشان پورتو و پئونی بودند. پوسکو در سال ۱۳۰۲ شایری به دنیا آمد. شاید تا سن بالا عمر کرده باشد ولی ظاهراً عمرش به مهمانی خداحافظی بیل‌بو، که نود و نه سال بعد بود کفاف نداد. می‌دانیم که همسرش، گیلی در مهمانی حاضر بود ولی پوسکو خیر. پوسکو که در شمار خانواده‌ی بگینز بود با بیل‌بو و فرودو نسبت داشت ولی نسبشان بسیار دور بود. نزدیک‌ترین جد مشترکش با بیل‌بو، پدر پدربزرگش، بالبو بگینز بود که از طریق نسل دیگری از اخلاف، پدر پدربزرگ بیل‌بو نیز به شمار می‌رفت.