آخرین مقالات فرهنگنامه

سیب‌زمینی

سبزیجات ریشه‌ای که ظاهراً در شمار غذاهای اصلی هابیت‌ها بود. این که چطور سیب‌زمینی در سرزمین میانه پیدا شد از اسرار است. در اصل، نمی‌بایست تا چند هزار سال پس از جنگ حلقه در شرق دریای کبیر پیدا می‌شدند. محتملاً سبزیجاتی که در آثار تالکین، سیب‌زمینی نام گرفت گیاهی مشابه آن است یا محصولی است که اهالی نومه‌نور آوردند و بعدها منقرض شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...