خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پوسکو بگینز (خویشاوندی دور از خویشان بیل‌بو بگینز)

پوسکو بگینز (خویشاوندی دور از خویشان بیل‌بو بگینز)

پسر پولو بگینز، پوسکو با گیلی براون‌لاک وصلت کرد و با هم سه فرزند داشتند. اولین را به یاد پدربزرگ پوسکو، پونتو نام گذاشتند و دومین و سومین فرزندشان پورتو و پئونی بودند. پوسکو در سال ۱۳۰۲ شایری به دنیا آمد. شاید تا سن بالا عمر کرده باشد ولی ظاهراً عمرش به مهمانی خداحافظی بیل‌بو، که نود و نه سال بعد بود کفاف نداد. می‌دانیم که همسرش، گیلی در مهمانی حاضر بود ولی پوسکو خیر. پوسکو که در شمار خانواده‌ی بگینز بود با بیل‌بو و فرودو نسبت داشت ولی نسبشان بسیار دور بود. نزدیک‌ترین جد مشترکش با بیل‌بو، پدر پدربزرگش، بالبو بگینز بود که از طریق نسل دیگری از اخلاف، پدر پدربزرگ بیل‌بو نیز به شمار می‌رفت.

درباره اله سار