P

پریم‌رز بافن (مادر لوبلیا سک‌ویل-بگینز)

کوچک‌ترین فرزند و تنها دختر اوتو بافن و لوندر گراب. پریم‌رز با بلانکو بریس‌گردل ازدواج کرد و از قرار معلوم رفت تا با خانواده‌ی او در هارد‌باتل، در فاردینگ شمالی زندگی کند و دو فرزند هم به دنیا آورد. فرزند بزرگ‌تری، پسری به نام برونو بود ولی فرزند کوچک‌تر که دختر بود شهرت بیشتری پیدا کرد. لوبلیا، که بعدها با اوتو سک‌ویل-بگینز ازدواج کرد و با گرفتن بگ‌اند از فرودو، زمانی که او شایر را ترک می‌کرد مالک آن ملک شد.

نکته:

۱-مدت‌ها بعد، وقتی دختر پریم‌رز، لوبلیا می‌خواست نزد خانواده بازگردد به بریس‌گردل، قصبه‌ی هارد‌باتل سفر کرد. اگر محل بزرگ شدن وی همان‌جا بود، ظاهراً بدیهی به نظر می‌رسد که پدر و مادرش، حداقل در یک دوره‌ی زمانی آن جا زندگی کرده باشند. پدر لوبلیا، بلانکو، به عنوان یکی از اعضای خانواده‌ی بریس‌گردل باید قبلاً آن‌جا زندگی می‌کرد تا پریم‌رز بتواند در زمان ازدواج به آن‌جا نقل مکان کند.

پیش-نومه‌نوری (زمانه‌ی تاریک و باستانی در سرزمین میانه)

واژه‌ای که به سرزمین میانه، طی سال‌های پیش از رسیدن نومه‌نوری‌ها اشاره می‌کند. به نظر نمی‌رسد به دوره‌ی خاصی اشاره داشته باشد. بلکه بیشتر منظور شرایط دور از تمدن مردان وحشی را مد نظر دارد که پیش از آن که تحت تأثیر مردان غرب قرار بگیرند. در سرزمین میانه باقی مانده بودند. مثلاً اجداد دون‌لندی‌ها را می‌توان تحت عنوان «پیش-نومه‌نوری» آورد. بیشتر نام مکان‌های بسیار قدیمی که بعدها در قلمرو نومه‌نوریِ گوندور یافت می‌شد در اصل از همین ساکنان پیش-نومه‌نوری ریشه گرفته بود.

اسبچه‌ی راهوار (مهمان‌خانه‌ی بری)

مهمان‌خانه‌ی بری، که صاحبش در زمان جنگ حلقه،بارلی‌من باتربار بود.

نکته:

۱-در پیش‌گفتار ارباب حلقه‌ها، تالکین می‌گوید که اسبچه‌ی راهوار «از زمانی بیرون از اسناد» تحت اداره‌ی خانواده‌ی باتربار بوده است. حقیقت این که بخش‌هایی از مهمان‌‌خانه به هابیت‌ها اختصاص داده شده بود احتمالاً نشان می‌دهد از تاریخ رسیدن هابیت‌ها به آن منطقه، یعنی حوالی ۱۰۵۰ دوره‌ی سوم عقب‌تر برنمی‌گردد. تصور این که مهمان‌خانه طی دو هزار سال سر پا باقی مانده باشند قدری نامحتمل است ولی حداقل در زمان جنگ حلقه، چند قرنی عمر داشته است.