آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - عزیز (اسمی که گالوم برای حلقه گذاشت)

عزیز (اسمی که گالوم برای حلقه گذاشت)

نامی که گالوم بر حلقه‌ی یگانه نهاده بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...