آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - اسبچه‌ی راهوار (مهمان‌خانه‌ی بری)

اسبچه‌ی راهوار (مهمان‌خانه‌ی بری)

مهمان‌خانه‌ی بری، که صاحبش در زمان جنگ حلقه،بارلی‌من باتربار بود.

نکته:

۱-در پیش‌گفتار ارباب حلقه‌ها، تالکین می‌گوید که اسبچه‌ی راهوار «از زمانی بیرون از اسناد» تحت اداره‌ی خانواده‌ی باتربار بوده است. حقیقت این که بخش‌هایی از مهمان‌‌خانه به هابیت‌ها اختصاص داده شده بود احتمالاً نشان می‌دهد از تاریخ رسیدن هابیت‌ها به آن منطقه، یعنی حوالی ۱۰۵۰ دوره‌ی سوم عقب‌تر برنمی‌گردد. تصور این که مهمان‌خانه طی دو هزار سال سر پا باقی مانده باشند قدری نامحتمل است ولی حداقل در زمان جنگ حلقه، چند قرنی عمر داشته است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...