آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - بزرگان (اربابان غرب)

بزرگان (اربابان غرب)

نام عامی برای والار، و معنای تحت الفظی اسم الفی آن

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...