خانه - آرشیو برچسب: Powers

آرشیو برچسب: Powers

بزرگان (اربابان غرب)

نام عامی برای والار، و معنای تحت الفظی اسم الفی آن