آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - خانواده‌ی پراود‌فوت (یکی از خانواده‌های هابیتی شایر)

خانواده‌ی پراود‌فوت (یکی از خانواده‌های هابیتی شایر)

از یکی خانواده‌های هابیتی شایر. تمام اعضای این خانواده در ارباب حلقه‌ها ذکر شده‌اند و چون از نسل شوهرعمه بودو پراودفوتِ بیل‌بو بگینز هستند با خانواده‌ی بگینز خویشاوندی دارند. درباره‌ی شکل جمع «پراودفوت» قدری شک وجود دارد. ظاهراً خود خانواده از «پراودفیت» استفاده می‌کنند ولی بیل‌بو با کنایه «پراودفوتز» را ترجیح می‌داد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...