آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Proudfoot Family

آرشیو برچسب: Proudfoot Family

خانواده‌ی پراود‌فوت (یکی از خانواده‌های هابیتی شایر)

از یکی خانواده‌های هابیتی شایر. تمام اعضای این خانواده در ارباب حلقه‌ها ذکر شده‌اند و چون از نسل شوهرعمه بودو پراودفوتِ بیل‌بو بگینز هستند با خانواده‌ی بگینز خویشاوندی دارند. درباره‌ی شکل جمع «پراودفوت» قدری شک وجود دارد. ظاهراً خود خانواده از «پراودفیت» استفاده می‌کنند ولی بیل‌بو با کنایه «پراودفوتز» را ترجیح می‌داد.

ادامه مطلب »