خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - خانواده‌ی پادی‌فوت (نام خانوادگی هابیتی از ماریش)

خانواده‌ی پادی‌فوت (نام خانوادگی هابیتی از ماریش)

خانواده‌ی گمنامی از هابیت‌های شایر، که به طور خاص با منطقه‌ی باتلاقی شرقی که به آن ماریش می‌گفتند، و بالأخص با دهکده‌ی استاک ارتباط داشت. نام ایشان از «باران پا» آمده که بازتابی است از آب و هوای مرطوب آن منطقه از شایر. به همین دلیل، معروف است که خانواده‌ی پادی‌فوت ترجیح می‌دهند در خانه زندگی کنند تا در سوراخ‌های هابیتی که در مناطق خشک‌تر شایر یافت می‌شود.

درباره اله سار