خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - مردان پوکل (ناظران باستانی جاده‌ی دون‌هارو)

مردان پوکل (ناظران باستانی جاده‌ی دون‌هارو)

تصاویری باستانی و حکاکی شده که می‌گفتند ووز ها یا دروئداین هستند و در امتداد جاده‌ی دون‌هارو، به سمت کوهستان سفید قرار گرفته‌اند.

درباره اله سار