آخرین مقالات فرهنگنامه

گ

گیلراین (رودخانه‌ی مرز غربی له‌به‌نین)

رودخانه‌ای طولانی که از مرزهای غربی له‌به‌نین در جنوب گوندور به طرف جنوب و خارج از کوهستان سفید جریان داشت. رود سرنی این رودخانه را در راه رسیدن به دریای بزرگ همراهی می‌کرد. بنابر داستان، نیمرودل بعد از خروج از کوهستان سفید در کنار این رود سرگردان شد و به خواب رفت، و بدین گونه به کشتی آمروت نرسید.

ادامه مطلب »

گیلرائن (مادر آراگورن)

همسر آراتورن و مادر آراگورن. هنگامی که آراگورن تنها دو سال داشت، آراتورن توسط اورک‌ها کشته شد. گیلراین برای محافظت از پسرش، او را به ریوندل فرستاد و سرپرستی‌اش را به الروند سپرد.

ادامه مطلب »

گیلمیت (دختر ایمرازور و میتره‌لاس)

طبق شواهد، گیلمیت دختر ایمرازور از نومه‌نور و میتره‌لاس (دوشیزه الف) بوده است. میتره‌لاس از حافظان نیمرودل بود. کسی که طی سفری به خارج از کوهستان سفید گم شد و توسط ایمرازور یکی از مردان گوندور که از بل‌فالاس بود نجات داده شد. پسرشان گالادور پس از پیدا کردن شاهزاده دول آمروت مشهور شد. اما گالادور خواهر کوچکتری به نام ...

ادامه مطلب »

گیلی برون‌لاک (همسر پوسکو بگینز)

هابیتی از شایر که پس از ازدواج با پوسکو بگینز، پسر پولو، به خانوادۀ بگینز پیوست. پوسکو و گیلی پس از تولد فرزندانشان؛ پنتو، پورتو و پئونی به یک خانوادۀ پر جمعیت تبدیل شدند. اگرچه هیچ کدام از اولادشان نقش مهمی در جنگ حلقه ایفا نکردند. به نظر می‌رسد پوسکو همسر گیلی در زمان جشن تولد بیلبو زنده نبوده. اما ...

ادامه مطلب »