آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیمیل‌خاد (پدر آر-فارازون)

گیمیل‌خاد (پدر آر-فارازون)

پسر کوچک آر-گیمیلزور، بلندپایۀ نومه‌نوری که همانند پدرش با اصلاحات سیاسی برادر بزرگترش یعنی تار-پالان‌تیر مخالف بود. پسرش آر-فارازون بود که تاج و تخت نومه‌نور را غصب کرده و جزیره را به ویرانی کشاند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...