آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gimilkhâd

آرشیو برچسب: Gimilkhâd

گیمیل‌خاد (پدر آر-فارازون)

پسر کوچک آر-گیمیلزور، بلندپایۀ نومه‌نوری که همانند پدرش با اصلاحات سیاسی برادر بزرگترش یعنی تار-پالان‌تیر مخالف بود. پسرش آر-فارازون بود که تاج و تخت نومه‌نور را غصب کرده و جزیره را به ویرانی کشاند.

ادامه مطلب »