آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیلراین (رودخانه‌ی مرز غربی له‌به‌نین)

گیلراین (رودخانه‌ی مرز غربی له‌به‌نین)

رودخانه‌ای طولانی که از مرزهای غربی له‌به‌نین در جنوب گوندور به طرف جنوب و خارج از کوهستان سفید جریان داشت. رود سرنی این رودخانه را در راه رسیدن به دریای بزرگ همراهی می‌کرد. بنابر داستان، نیمرودل بعد از خروج از کوهستان سفید در کنار این رود سرگردان شد و به خواب رفت، و بدین گونه به کشتی آمروت نرسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...