آخرین مقالات فرهنگنامه

گ

گالاذریل (نامی کمیاب برای گالادریل)

عهد: محتملا در هزاره سوم از دوران سوم نژاد: الفها شاخه: نولدور خاندان: خاندان فینارفین تلفظ: ga’lathree-el ( تلفظ ‘th’ همانند تلفظی که در ‘lathe’ دارد) معنی: تاج گل (برگرفته از گالادریل به معنی: تاج گل درخشان) نام های دیگر: آلاتاریل ،آرتانیس، گالادریل ،نِروِن لقب: بانوی گالادریم، بانوی طلا بیشه ، بانوی لورین لقبی اشتباه . مهجور برای گالادریل پس از ...

ادامه مطلب »

گالادون (پدر کلبورن)

الفی نجیب زاده از دوریات، فرزند المو و طبیعتا برادر زاده تینگول. چیز زیادی در مورد او ثبت نشده است، البته به استثنای اینکه او پدر کلبورن بود که بعد ها ارباب لورین شد.

ادامه مطلب »

گافر گمجی (پدر سام وایز گمجی)

اسمی مستعار برای برای پدر سام وایز گمجی که بیشتر هام فست گمجی نامیده می شد. احتمالا او نام گافر را بعدها در طول زندیگیش بر گزید، زیرا این اسم بر شخصی دلالت دارد که طول عمر بالایی دارد و این مطلب دقیقا صحت دارد چرا که هام فاست به اندازه کافی کهن سال بود تا بازگشت بیلبو را از ...

ادامه مطلب »