آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گالاذریل (نامی کمیاب برای گالادریل)

گالاذریل (نامی کمیاب برای گالادریل)

عهد: محتملا در هزاره سوم از دوران سوم
نژاد: الفها
شاخه: نولدور
خاندان: خاندان فینارفین
تلفظ: ga’lathree-el ( تلفظ ‘th’ همانند تلفظی که در ‘lathe’ دارد)
معنی: تاج گل (برگرفته از گالادریل به معنی: تاج گل درخشان)
نام های دیگر: آلاتاریل ،آرتانیس، گالادریل ،نِروِن
لقب: بانوی گالادریم، بانوی طلا بیشه ، بانوی لورین

لقبی اشتباه . مهجور برای گالادریل پس از اینکه بانوی لورین شد که به معنای تاج گل بود. با توجه به اینکه مقر بانوی گالادریم در کاراس گالادون بود، طبیعتا نام او با واژه الفی galadh که به معنای درخت است اشتباه گرفته می شد؛ با این وجود به کارگیری این کلمه اشتباه بود چرا که نام حقیقی او گلادریل بر گرفته از واژه Galad یا درخشنده است و تلفظ غلط آن گلاذریل هیچگاه در لورین به کار برده نشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...